Forskarpresentation

Jan Akander

Forskarpresentation

Jan Akander

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsområde är byggnader, och mer specifikt byggnadsfysik med fokus på värme, fukt och lufttransport i och genom byggnader. Byggnaders energiprestanda är huvudsakliga inriktningen, omfattande gamla, nya och framtida byggnader. Äldre byggnader är favoritämnet - vad ska och vad kan vi göra med dessa när det gäller hållbarhetsaspekter? Att energieffektivisera gamla byggnader utan att ändra deras särdrag är en riktig utmaning. Samtidigt måste strategier för utformningen av gamla, nya och framtida byggnader studeras för att minska klimatförändringarna; inte bara när det gäller förnybar energi utan också termisk komfort, byggnadsmaterials hållbarhet, växthusgasutsläpp, prisvärdhet, osv. Hur ska vi utforma nya byggnader och renovera äldre, så att dessa blir motståndskraftiga framöver? Och hur kommer dessa förändringar påverka våra energisystem? Vilka konsekvenser har dessa på klimatförändringarna och ur sociala och kulturarvssynvinklar? Dessa frågor kännetecknar forskning som jag är intresserad av och för närvarande är engagerad i. För närvarande är jag inblandad i två forskningsprojekt (bortsett från medverkan i industriforskarskola REESBE (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment)):

Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter (MEK) - Det svenska byggmiljöverktyget Miljöbyggnad är det ledande miljöcertifieringssystemet i Sverige. Projektet syftar till att analysera om systemet leder Sveriges byggbransch i rätt riktning inom hållbar utveckling. Förhoppningen är att visa hur miljökrav kan minska energianvändning och klimatpåverkan och därmed bidra till att förbättra miljön ytterligare. Projektet finansieras av E2B2 / Energimyndigheten. Läs mer: Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter - E2B2

Lokal eller fjärrkylning för nya byggnader i ett framtida stadsområde? Nya byggnader i nya stadsdelar, vilka uppfyller nära-noll energibyggnadskrav (nZEB), utformas oftast för att minimera värmebehovet, men kan drabbas av höga inomhustemperaturer under sommaren om dimensioneringen inte tar hänsyn till framtida klimatförändringar. Projektet projicerar det framtida sommarklimatet, predikterar kylbehovet, analyserar hur kylbehovet kan tillgodoses i form av framtida primära energikällor, koldioxidutsläpp och livscykelkostnader genom lokal lösningar (fastighetsägda kylsystem/maskiner) eller fjärrkyla. 

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Miller, W., Machard, A., Bozonnet, E., Yoon, N., Qi, D., Zhang, C., Liu, A., Sengupta, A., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M., Berk Kazanci, O. & Levinson, R. (2021). Conceptualising a resilience cooling system: a socio-technical approach. City and Environment Interactions, 11. 10.1016/j.cacint.2021.100065 [Mer information]
Eriksson, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2020). Development and validation of energy signature method – Case study on a multi-family building in Sweden before and after deep renovation. Energy and Buildings, 210. 10.1016/j.enbuild.2020.109756 [Mer information]
Khadra, A., Hugosson, M., Akander, J. & Myhren, J. (2020). Development of a Weight Factor Method for Sustainability Decisions in Building Renovation : Case Study Using Renobuild. Sustainability, 12 (17). 10.3390/su12177194 [Mer information]
Khadra, A., Hugosson, M., Akander, J. & Myhren, J. (2020). Economic performance assessment of three renovated multi-family buildings with different HVAC systems. Energy and Buildings, 224. 10.1016/j.enbuild.2020.110275 [Mer information]
Carlander, J., Moshfegh, B., Akander, J. & Karlsson, F. (2020). Effects on Energy Demand in an Office Building Considering Location, Orientation, Façade Design and Internal Heat Gains : A Parametric Study. Energies, 13 (23). 10.3390/en13236170 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J. & Cehlin, M. (2020). Evaluation of Thermal Comfort in a Historic Building Refurbished to an Office Building with Modernized HVAC Systems. Advances in Building Energy Research, 14 (2), 218-237. 10.1080/17512549.2019.1604428 [Mer information]
Steen Englund, J., Cehlin, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2020). Measured and Simulated Energy Use in a Secondary School Building in Sweden — A Case Study of Validation, Airing, and Occupancy Behaviour. Energies, 13 (9). 10.3390/en13092325 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J., Cehlin, M. & Hayati, A. (2020). On the Performance of Night Ventilation in a Historic Office Building in Nordic Climate. Energies, 13 (16). 10.3390/en13164159 [Mer information]
Lundström, L. & Akander, J. (2019). Bayesian calibration with augmented stochastic state-space models of district-heated multifamily buildings. Energies, 13 (1). 10.3390/en13010076 [Mer information]
Lundström, L., Akander, J. & Zambrano, J. (2019). Development of a space heating model suitable for the automated model generation of existing multifamily buildings : a case study in Nordic climate. Energies, 12 (3). 10.3390/en12030485 [Mer information]
Liu, L., Moshfegh, B., Akander, J. & Cehlin, M. (2014). Comprehensive investigation on energy retrofits in eleven multi-family buildings in Sweden. Energy and Buildings, 84, 704-715. 10.1016/j.enbuild.2014.08.044 [Mer information]
Hallberg, D., Stojanovic, B. & Akander, J. (2012). Status, needs and possibilities for service life prediction and estimation of district heating distribution networks. Structure and Infrastructure Engineering, 8 (1), 41-54. 10.1080/15732470903213740 [Mer information]
Stojanovic, B., Hallberg, D. & Akander, J. (2010). A steady state thermal duct model derived by fin-theory approach and applied on an unglazed solar collector. Solar Energy, 84 (10), 1838-1851. 10.1016/j.solener.2010.06.016 [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2010). Build-up and long-term performance test of a full-scale solar-assisted heat pump system for residential heating in Nordic climatic conditions. Applied Thermal Engineering, 30 (2-3), 188-195. 10.1016/j.applthermaleng.2009.08.004 [Mer information]
Stojanovic, B., Akander, J. & Eriksson, B. (2008). Natural and semi-natural field exposure testing and analysis, on optical degradation of a building integrated unglazed solar collector surface. Materials and Structures, 41 (6), 1057-1071. 10.1617/s11527-007-9306-1 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Stojanovic, B. & Akander, J. (2008). Oglasade takintegrerade solfångare : Ett energitekniskt aktivt byggnadsskal. Bygg & Teknik (4). Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Akander, J., Cehlin, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessing the Myths on Energy Efficiency When Retrofitting Multifamily Buildings in a Northern Region. Sustainable High Rise Buildings in Urban Zones : Advantages, Challenges, and Global Case Studies. Cham: Springer Publishing Company. S. 139-161. 10.1007/978-3-319-17756-4_8 [Mer information]
Steen Englund, J., Akander, J., Björling, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessment of Airflows in a School Building with Mechanical Ventilation Using Passive Tracer Gas Method. Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy: Selected Papers from the World Renewable Energy Network’s Med Green Forum. Springer. S. 619-631. 10.1007/978-3-319-30746-6_47 [Mer information]
Akander, J. & Morberg, Å. (2017). Sustainability of world heritage : who inherits the ownership of decorated farmhouses of Hälsingland?. A Good Life for All : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 139-161. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Hayati, A., Akander, J. & Mattsson, M. (2019). Simulation of Ventilation Rates and Heat Losses during Airing in Large Single Zone Buildings in Cold Climates. Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates: Springer. Länk [Mer information]
Björling, M., Mattsson, M. & Akander, J. (2018). Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions. Roomvent & Ventilation 2018 : Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Helsinki, Finland. S. 1079-1084. [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Cehlin, M. & Akander, J. (2018). Thermal Comfort in Office Rooms in a Historic Building with Modernized HVAC Systems. Proceedings of the 4th International Conference On Building Energy & Environment, COBEE 2018 : RMIT University, Melbourne, Australia, Feb 5-9th 2018. Melbourne: Conference On Building Energy & Environment. S. 683-688. Länk [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Mattsson, M. (2016). Development of a Numerical Air Infiltration Model Based On Pressurization Test Applied On a Church. ASHRAE and AIVC IAQ 2016 — Defining Indoor Air Quality : Policy, Standards and Best Practices, 2016: ASHRAE. S. 224-231. Länk [Mer information]
Björling, M., Akander, J. & Steen Englund, J. (2016). On Measuring Air Infiltration Rates Using Tracer Gases in Buildings with Presence Controlled Mechanical Ventilation Systems. Indoor Air 2016: The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium : Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Hallberg, D., Akander, J., Stojanovic, B. & Kedbäck, M. (2008). Life Cycle Management System : a planning tool supporting Long-term based design and maintenance planning. Durability of Building Materials & Components 11 : Globality and Locality in Durability. Istanbul: Istanbul Technical University. S. 1871-1878. Länk [Mer information]
Akander, J., Stojanovic, B. & Hallberg, D. (2008). Simulated Long-term Thermal Performance of a Building That Utilizes a Heat Pump System and Borehole. Durability of Building Materials & Components 11 : Globality and Locality in Durability. Istanbul, Turkey: Istanbul Technical University. Länk [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2008). Use of a Peltier Element to Increase Time of Wetness of Unglazed Solar Collector Specimens in a Natural Field Exposure Test. Durability of Building Materials & Components 11 (11DBMC), Istanbul, Turkey, 11-14 May 2008. S. 1169-1175. Länk [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2005). Long-Term Thermal Performance Modelling and Simulations of a Borehole. . Länk [Mer information]

Rapporter

Hallberg, D., Stojanovic, B. & Akander, J. (2007). Långsiktig underhållsplanering av fjärrvärmenät : en förstudie av möjligheter till utveckling av LMS. [Mer information]
Stojanovic, B., Akander, J., Oostendrop, P. & Kronström, U. (2006). Improvements in Heat Pumps for Endothermic Systems : ENDOHOUSING deliverable D7b. European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Part B Energy Program. 40 s. [Mer information]
Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)