Forskarpresentation

Nawzad Mardan

Nawzad "Noa" Mardan arbetar bland annat med simuleringar av system för bättre energianvändning inom industrin. I projektet Energig ingår flera tiotal industrier med detta syfte och att lära sig av varandra.

Forskarpresentation

Nawzad Mardan

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

Jag är lektor i energisystem och är utbildningsledare för Energisystem programmen på avancerad nivå. Jag är ämnesansvarig för utbildning inom energisystem och arbetar med undervisning och utveckling av utbildningarna vid Högskolan i Gävle. Jag är också involverad i olika forskningsprojekt och handleder ett antal doktorander. Mina forskningsprojekt är kopplad till industriella energisystem med syfte att förbättra energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland små och medelstora företag via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem samt förbättring av politiska instrument gentemot små och medelstora företag. De övergripande målet med mina forskningsprojekt är att bidra till koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion framförallt i Gävleborgs industriföretag. För mer information om mina forskningsprojekt se vänligen följande projekt:

Enerlean

Energig

SMEPlus

LÄS MER OM

Artiklar

Magnus Karlsson, Nawzad Mardan. Considering start-ups and shutdowns using an optimisation

tool – including a dairy production planning case study. Applied Energy, Volume 107: 338–349,2013.

Nawzad Mardan, Roger Klahr. Combining optimisation and simulation in an energy systems

analysis of a Swedish iron foundry. Energy, 44(1): 410-419, 2012.

Petter Solding, Damir Petku, Nawzad Mardan. Using simulation for more sustainable production systems - methodologies and case studies, International Journal of Sustainable Engineering, 2(2): 111 – 122, 2009.

Patrik Thollander, Nawzad Mardan, Magnus Karlsson. Optimisation as investment decision support in a Swedish medium-sized iron foundry – a move beyond traditional energy auditing. Applied Energy, 86(4): 433-440, 2009.

Konferensbidrag

Damir Petku, Nawzad Mardan, Petter Solding. Software aided collection methodology. In Proceedings of the FAIM2008 ”Flexible Automation and Intelligent Manufacturing” Conference, Skövde, Sweden, 1032 – 1036, 2008.

Nawzad Mardan, Magnus Karlsson, Roger Klahr. Industrial decision-making for energy efficiency – combining optimization and simulation, In Proceedings of the 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, pp. 1442-1452. 2011

Magnus Karlsson, Nawzad Mardan. Timing and sizing of investments in industrial processes– the use of an optimization tool, In Proceedings of the 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Lausanne, Switzerland, Book 4, pp. 263-270, 2010.

Rapporter

Nawzad Mardan, Mats Söderström, Magnus Karlsson, Roger Klahr, Damir Petku, Petter Solding. INTENS Slutrapport, 2011.

Nawzad Mardan, Roger Klahr. Optimering och simulering av energianvändningen vid Arla Foods Linköping mejeri - en fallstudie inom INTENS projektet, 2011.

Magnus Karlsson, Nawzad Mardan, Mikael Larsson, Johan Sandberg. Från en vänlig användare till användarvänlighet – förbättringar av MIND-metoden Slutrapport, 2010 .

Magnus Karlsson, Inger-Lise Svensson, Patrik Rohdin, Nawzad Mardan, Patrik Thollander, Bahram Moshfegh. Systemdesign för energieffektivitet - AstraZeneca och Scania i Södertälje i samarbete med Telge Energi (SEAST) Slutrapport, 2010.

Patrik Thollander, Nawzad Mardan. Modellering av Scanias gjuteri i Södertälje (SEAST), 2008.


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Johansson, I., Mardan, N., Cornelis, E., Kimura, O. & Thollander, P. (2019). Designing Policies and Programmes for Improved Energy Efficiency in Industrial SMEs. Energies, 12 (7). 10.3390/en12071338 [Mer information]

Doktorsavhandling

Mardan, N. (2012). Combining simulation and optimization for improved decision support on energy efficiency in industry. Diss. (sammanfattning), 2012. Linköping: Linköping University Electronic Press. 69 s. (Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations 1483) Länk [Mer information]
Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)