Sök

Forskarpresentation

Ulf Larsson

Ulf Larsson, Avdelningschef, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Forskarpresentation

Ulf Larsson

Universitetslektor, TeknDr i energisystem, Avdelningschef

Forskningsämne: Energisystem

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING


LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Cehlin, M., Karimipanah, T., Larsson, U. & Ameen, A. (2019). Comparing thermal comfort and air quality performance of two active chilled beam systems in an open-plan office. Journal of Building Engineering, 22, 56-65. 10.1016/j.jobe.2018.11.013 [Mer information]
Ameen, A., Cehlin, M., Larsson, U. & Karimipanah, T. (2019). Experimental Investigation of Ventilation Performance of Different Air Distribution Systems in an Office Environment : Heating Mode. Energies, 12 (10). 10.3390/en12101835 [Mer information]
Ameen, A., Cehlin, M., Larsson, U. & Karimipanah, T. (2019). Experimental investigation of ventilation performance of different air distribution systems in an office environment – cooling mode. Energies, 12 (7). 10.3390/en12071354 [Mer information]
Larsson, U. & Moshfegh, B. (2017). Comparison of ventilation performance of three different air supply devices : a measurement study. The International Journal of Ventilation, 16 (3), 244-254. 10.1080/14733315.2017.1299519 [Mer information]
Arghand, T., Karimipanah, T., Awbi, H., Cehlin, M., Larsson, U. & Linden, E. (2015). An experimental investigation of the flow and comfort parameters for under-floor, confluent jets and mixing ventilation systems in an open-plan office. Building and Environment, 92, 48-60. 10.1016/j.buildenv.2015.04.019 [Mer information]
Chen, H., Janbakhsh, S., Larsson, U. & Moshfegh, B. (2015). Numerical investigation of ventilation performance of different air supply devices in an office environment. Building and Environment, 90, 37-50. 10.1016/j.buildenv.2015.03.021 [Mer information]
Larsson, U. & Moshfegh, B. (2002). Experimental investigation of downdraught from well-insulated windows. Building and Environment, 37 (11), 1073-1082. 10.1016/S0360-1323(01)00110-X [Mer information]
Larsson, U., Moshfegh, B. & Sandberg, M. (1999). Thermal analysis of super insulated windows (numerical and experimental investigations). Energy and Buildings, 29 (2), 121-128. 10.1016/S0378-7788(98)00041-3 [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, U. (2018). On the performance of stratified ventilation. Diss. (sammanfattning), 2018. Linköping: Linköping University Electronic Press. 87 s. 10.3384/diss.diva-149815 [Mer information]

Konferensbidrag

Larsson, U. & Moshfegh, B. (2018). Comparison of the thermal comfort and ventilation effectiveness in an office room with three different ventilation supply devices : a measurement study. Proceedings of14th International Conference of Roomvent & Ventilation: Aalto University. S. 187-192. [Mer information]
Cehlin, M., Larsson, U. & Chen, H. (2018). Numerical investigation of Air Change Effectiveness in an Office Room with Impinging Jet Ventilation. Proceedings of the 4<sup>th</sup> international Conference on Building Energy &amp; Environment. Melbourne: Conference On Building Energy & Environment - COBEE2018, Melbourne Australia. S. 641-646. [Mer information]
Larsson, U. & Moshfegh, B. (2015). Comparison of ventilation performance of three different air supply devices - A measurement study. Ventilation 2015 : Proceedings of the 11th International Conference on Industrial Ventilation: International Conference on Industrial Ventilation. S. 359-366. [Mer information]
Karimipanah, T., Larsson, U. & Cehlin, M. (2014). Investigation of flow pattern for a confluent-jets system on a workbench of an industrial space. Indoor Air 2014 : 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 192-199. Länk [Mer information]
Cehlin, M., Karimipanah, T. & Larsson, U. (2014). Unsteady CFD simulations for prediction of airflow close to a supply device for displacement ventilation. Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 47-54. Länk [Mer information]
Cehlin, M., Moshfegh, B., Karlsson, F. & Larsson, U. (2008). Analysis on Thermal Comfort for a Hospital Building by Multi-zone Modeling : Summer Condition. Proceedings of World Renewable Energy Congress X. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)