Tekniksamverkan - så här sker
samverkan inom teknikområdet

Vi har samverkan och samarbeten inom såväl utbildning som forskning. Syftet kan beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners och för Högskolans utveckling.

Våra studenter möter du genom utbildningar på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Under våren planeras bland annat följande aktiviteter:

Vill du veta mer om respektive aktivitet kontaktar du anna.nasman@hig.se eller magnus.lemoine@hig.se

Genomförda aktiviteter
Automationsdagen den 12 april hade fokus på 5G med bland annat en uppskattad gästföreläsning. Vi samtalade om forskning och utbildning inom automationsområdet och förhoppningsvis kommer det att resultera i spännande samarbeten från dagen.

Den 16 mars hade vi en temadag om Co-op på Elektroingenjörsprogrammet med värdefulla inspel från deltagande företag. Om drygt ett år kanske de första studenterna går ut på sin första Co-op-period och anställning i ett företag.

Följ oss på LinkedIn!

Nu kan du följa vår samverkan inom teknikområdet på LinkedIn. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken: Följ oss på LinkedIn!

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)