Mer om samverkan inom teknikområdet

Förutom vår samverkan inom utbildning och forskning finns andra viktiga samarbete. De flesta har också kopplingar till vår tekniksamverkan.

Högskolan ingår bland annat i projekt som främjar rekryteringen till våra teknikprogram, men även i nätverk som syftar till att stärka högskoleinenjörsutbildningar i Sverige. Dessutom sker flera av våra forskningsprojekt i samverkan med andra lärosäten. Nedan ser du några exempel på samarbeten.

Teknikerjakten och Ljungbergsfonden

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner. Läs mer om Teknikerjakten.


Nätverk för högskoleingenjörsutbildningar i Sverige

Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning är ett nätverk för svenska lärosäten som utbildar högskoleingenjörer. Syftet är informationsutbyte och nätverksbyggande och gruppen bildades 1988 i samband med den nya organisationen för ingenjörsutbildningar i Sverige.


Gemensamma riktlinjer

För högskoleingenjörsutbildningarna i Sverige finns en överenskommelse mellan lärosätena om gemensamma riktlinjer: bland annat generella kompetenser i en högskoleingenjörs-examen och omfattning av ämnen som matematik.

Remisser och dialoger

Samverkansgruppen fungerar som remissinstans i en del frågor som rör högskoleingenjörs-utbildning i Sverige. Gruppen har även ett fortlöpande utbyte med Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen.

Andra exempel är att gruppen engagerat sig i gymnasieformen samt haft dialoger inför utbildningsutvärderingar. I samband med Bolognaprocessen 2007 har man aktivt arbetat för att högskoleingenjörsexamen skulle behållas som examenstyp.

För mer information om nätverket, kontakta Magnus Lemoine: magnus.lemoine@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)