Samverkan i längre kurser

Våra teknikprogram har i flera fall längre projektkurser där större frågeställningar kan vara aktuella för projekt.

I de längre kurserna kan samverkansprojekten löpa över en termin, eller mer intensivt under en studieperiod (10 veckor). Ibland har också studentgruppen har en arbetsplats hos uppdragsgivaren.

Terminstider och aktuella datum varierar från år till år. Här finns en förteckning över gällande studieperioder och terminstider. Anmäl gärna intresse via länken och fyll i kontaktuppgifter till den vi ska kontakta samt den kurs/ de kurser ni är intresserade av.

Redovisning efter avslutat projekt

Projektet redovisas både skriftligt och muntligt, ofta bjuds företagen in till en redovisning som äger rum på Högskolan. I flera fall finns även ett presentationstillfälle hos företaget för den personal som involverats.

Period 1 och 2 (höstterminen)

Introduktion till miljöteknik/miljöstrategiskt arbete

Period 2

Projektkurs i maskinteknik

Period 2 och 3

Fördjupning inom miljöteknik/miljöstrategiskt arbete

Period 3 och 4 (vårterminen)

Utveckling av distribuerade GIS
Projektkurs inom industriell ekonomi
Programvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara
Systemperspektiv på miljöteknik/miljöstrategiskt arbete

Praktikkurser, samtliga perioder inklusive sommaren

Praktikkurs inom samhällsplanering
Praktikkurs i design och formgivning
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)