Akademiledning

Här presenteras ledningen vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Akademichef

Camilla Niss

Avdelningschefer

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen för ekonomi

Jaana Kurvinen

Avdelningen för humaniora

David Carlsson

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sara Levander

Forskningsledare

Skriv tabellbeskrivning här

Ekonomi

Aihie Osarenkhoe

Utbildningsvetenskap

tf. Göran Fransson

Humaniora

Peder Thalén

Ämnesansvariga

Skriv tabellbeskrivning här

Företagsekonomi

Jens Eklinder-Frick

Nationalekonomi

Mats Landström

Juridik

Börje Leidhammar

Engelska

Iulian Cananau

Svenska

Ann Blückert

Medie- och kommunikationsvetenskap

Gabor Bora

Genusvetenskap

Sarah Ljungquist

Didaktik

Kerstin Bäckman

Pedagogik

Erika Björklund

Bildpedagogik

Lena O Magnusson

Religionsvetenskap

Olov Dahlin

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2020-01-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)