Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskarämne.

Bildpedagogik

Forskning inom bildpedagogik intresserar sig särskilt för ämnesspecifika frågor i relation till lärande och kunskapsutveckling inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning. Forskningen som bedrivs har koppling till samhällsenliga förändringar och samhällsutmaningar med fokus på aspekter av innovativt lärande. Gruppens forskning berör bland annat frågor om ledarskap, estetiska lärprocesser och frågor om visuell kommunikation.

Forskningsprojekt
Forskare

Engelska

Forskningsprojekt
Forskare

Företagsekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

Genusvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Juridik


Forskningsprojekt
Forskare

Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, lektor

Medie- och kommunikationsvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Nationalekonomi


Forskningsprojekt
Forskare

Pedagogik

​Forskningen i ämnet pedagogik vid Högskolan i Gävle fokuserar på social hållbarhet i termer av kunskap, lärande, utveckling och hälsa. Detta gestaltas i termer av gruppens intresse för hälsofostran, policystudier, bedömningsforskning, inkluderande processer och identitetsutveckling samt pedagogiskt ledarskap. Forskningen inom ämnet organiseras primärt i ett antal forskningsgrupper och enskilda projekt. Dessa presenteras nedan.

Forskargrupper
Forskningsprojekt

Special Education in Contextual Settings (SECS)
Studies in Eductional Policy (SEP)

Religionsvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Svenska språket


Forskningsprojekt
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)