ROLE - Research On Learning Environments

ROLE undersöker utbildningsmiljöer utifrån relationella rumsliga perspektiv med målet att bidra till forskning om goda villkor för undervisning, lärande och social hållbarhet.

Studierna fokuserar till exempel på didaktiska och pedagogiska aspekter i relationen mellan (a) design och utnyttjande av skolor och förskolor och deras uteområden, artefakter såsom inredning och teknologi, (b) föreställningar om utbildning och dess syften hos elever, skolpersonal och ledning, och (c) de sociala utbildningspraktikerna – relationer i skola, förskola och fritidshem.

 

Medlemmar:

Annika Elm, universitetslektor Annika.Elm@hig.se

Tobias Fredlund, universitetslektor Tobias.Fredlund@hig.se

Lena O Magnusson, universitetslektor Lena.O.Magnusson@hig.se

Ingrid Nordqvist, universitetsadjunkt Ingrid.Nordqvist@hig.se

Wenche Mörck Riekki, universitetsadjunkt Wenche.Morck.Riekki@hig.se

Anna Wistrand, doktorand Anna.Wistrand@hig.se

Therese Östlin, universitetsadjunkt Therese.Ostlin@hig.se


Sociala medier

Vi finns på följande sociala medier

 

Twitter logotyp

Twitter: @ILEHIGSE1

Exempel på undervisningsmiljö

Exempel på utbildningsmiljö Foto: Anneli Frelin

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsseminarier

 

vt 2019

13 februari

Text: Gislason, Neil (2010) Architectural design and the learning environment: A framework for school design research.

21 mars

Text: Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2017). Skolans mellanrum. Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer.

28 maj

Gäst: Staffan Selander , Stockholms Universitet

Text: Selander, Staffan (2008) Designs for learning and ludic engagement.

Publikationer från medlemmar

Aktuella publikationer

Refereegranskade artiklar

Frelin, A. & Fransson, G. (2018). Principals’ experiences of changed relationships withnewly qualified teachers during the teacher registration reform. International Journal of Educational Management. [Accepted] [Mer information]

Bokkapitel

Grannäs, J. & Frelin, A. (2020). Safe and unsafe school environments through the eyes of the students. Understanding European School Buildings : Policies, People and Practices. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Konflikthantering i skolan : Ett ekologiskt perspektiv. Skolans konflikter : Vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]

Konferensbidrag

Frelin, A. (2019). Comparisons Across Borders : The Professional Territories of Teachers and Social Pedagogues. . [Mer information]
Grannäs, J. & Stavem, S. (2019). Rebuilding the teaching and learning environment in an open-plan school building. . [Mer information]
Grannäs, J. & Kelchtermans, G. (2019). <em>Teachers interpretive negotiations and learning environmental competence</em>.. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2019). Teachers’ pedagogical conceptions of a planned activity based learning environment. . [Mer information]
Frelin, A. & Grannäs, J. (2018). Changing school environments through the eyes of the students. AERA abstract repository. [Mer information]
Frelin, A. & Quiles-Fernández, E. (2018). Professional border territories : A cross-country understanding of social educators and pedagogues in the school landscape. . [Mer information]
Frelin, A. & Alterator, S. (2018). Professional border territory negotiations between teachers and social pedagogues – a case study. NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges : Abstracts. S. 424-. [Mer information]
Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2019-05-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)