Sök

Forskarpresentation

Åsa Carlson

Forskarpresentation

Åsa Carlson

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Åsa Carlsons forskningsämne är praktisk filosofi och hon är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Carlson, Å. (2017). Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete. Tidskrift för politisk filosofi, 21 (3), 1-15. Länk [Mer information]
Carlson, Å. (2016). Sex, Biological Functions and Social Norms : A Simple Constructivist Theory of Sex. NORA : Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24 (1), 18-29. 10.1080/08038740.2015.1136681 [Mer information]
Carlson, Å. (2014). The Moral Sentiments in Hume’s Treatise : A Classificatory Problem. Hume Studies, 40 (1), 73-94. [Mer information]
Carlson, Å. (2010). Gender and sex: What are they? : Sally Haslanger’s debunking social constructivism. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory (20), 61-72. [Mer information]
Carlson, Å. (2009). There is just one idea of self in Hume’s <em>Treatise</em>. Hume Studies, 35 (1-2), 171-184. [Mer information]
Carlson, Å. (2008). Butler’s unduly worry about Foucault. Sats: northern european journal of philosophy, 9 (2), 74-90. 10.1515/SATS.2008.74 [Mer information]
Carlson, Å. (2008). Butler’s unduly worry about Foucault : the paradoxically constituted and constructed body. Sats : Nordic Journal of Philosophy, 9 (2), 74-90. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Carlson, Å. (2020). "Lyssna på din kropp!". Filosofisk Tidskrift (4). [Mer information]
Carlson, Å. (2000). Subjekt och agentskap : Seyla Benhabib och Judith Butler. Kvinnovetenskaplig tidskrift (2), 5-26. [Mer information]
Carlson, Å. (1997). Kön, språk och ontologi. Kulturzon (I-II). [Mer information]

Böcker

Carlson, Å. (red.) (2005). Philosophical aspects on emotions. Stockholm: Thales. 351 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Carlson, Å. (2001). Kön, kropp och konstruktion : En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus. Diss. , 2001. Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag. 299 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Carlson, Å. (2017). The Standard Account of Intentional Action Challenged by Emotion. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 363-382. [Mer information]
Carlson, Å. (2011). Hume och den moraliska känslan. Förnuft, känsla och moral : perspektiv på David Hume. Stockholm: Thales. [Mer information]
Carlson, Å. (2011). What should I feel? Envy or pride?. Neither/Nor : Philosophical Papers Dedicated to Erik Carlson on the Occasion of His Fiftieth Birthday. Uppsala: Uppsala universitet. S. 49-52. [Mer information]
Carlson, Å. (2008). Judith Butler. Den svårfångade relativismen : En uppslagsbok. Stockholm: Thales. S. 54-56. [Mer information]
Carlson, Å. (2005). Intentionality and the emotions. Philosophical Aspects on Emotions. Stockholm: Thales. [Mer information]
Carlson, Å. (2002). Delvis en dialog, delvis om dig : Subjekt och agentskap hos Seyla Benhabib och Judith Butler. Om samtal : en nordisk antologi. Göteborg: U. M. Holm. S. 219-252. [Mer information]

Konferensbidrag

Ljungquist, S., Carlson, Å. & Svaleryd, K. (2019). Genus och jämställdhet i organisationer : Om en kurs för chefer. FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer : Book of Abstracts. S. 94-95. [Mer information]
Carlson, Å., Edenheim, S. & Jarlsdotter Wikström, J. (2019). New Materialism. . [Mer information]
Carlson, Å. (2019). Structure and Feeling in Hume’s Accounts of the Indirect Passions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2016). Comments on Katharine Jenkins, “Ontic injustice”. . [Mer information]
Carlson, Å. (2016). Comments on Katharine Paxman, “Hume and the Evolution of Appetite”. . [Mer information]
Carlson, Å. (2016). ”Samma möjligheter” till skola, utbildning och arbete: Är det realistiskt? Är det begripligt? : En begreppslig undersökning av kvalitativ jämställdhet. . [Mer information]
Carlson, Å. (2014). Hume on pride and comparison. . [Mer information]
Carlson, Å. (2013). Comments on Alison McIntyre, "Fruitless remorses: Hume's critic of the penitential project of <em>The Whole Duty of Man</em>". . [Mer information]
Carlson, Å. (2013). Därför varken kunde eller borde Hume anta en begreppslig relation mellan känslan av stolthet och idén om jaget. Swedish congress of philosophy/Filosofidagarna : 14-16 juni 2013. [Mer information]
Carlson, Å. (2013). Relational autonomy, gender norms, and feminist intuitions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2012). The Moral Sentiments in Hume's <em>Treatise</em> : A coherent Reading. . [Mer information]
Carlson, Å. (2009). Sally Haslangers konstruktivistiska explikationer. . [Mer information]
Carlson, Å. (2008). Feeling theories of emotion and intentionality. . [Mer information]
Carlson, Å. (2008). The Politics of Constructivism : A Possible defence?. . [Mer information]
Carlson, Å. (2007). Emotioner och handlingsförklaringar. . [Mer information]
Carlson, Å. (2007). Gibbard and moral emotions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2006). Butler on Foucaults paradox. . [Mer information]
Carlson, Å. (2006). Emotions, self-awareness and self-knowledge. . [Mer information]
Carlson, Å. (2006). Längtan efter barn : ett behov eller en emotion?. . [Mer information]
Carlson, Å. (2005). Intentionality, emotions and actions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2005). Intentionality in Hume's theory of the passions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2005). Why Judith Butler is wrongly worried about the (in)definite article. . [Mer information]
Carlson, Å. (2004). Emotional dispositions and gender : Or, rather, the conservation of emotions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2003). Intentionality and the emotions. . [Mer information]
Carlson, Å. (2002). Intentionality in Nussbaum's theory of emotion. . [Mer information]
Carlson, Å. (2001). Hume, stoltheten och den dubbla relationen. . [Mer information]
Carlson, Å. (1999). Kön, genus och ontologi. . [Mer information]
Carlson, Å. (1998). Agency and subjectivity. A discussion in feminist philosophy. . [Mer information]
Carlson, Å. (1996). The (feminist) subject : situated or constituted?. . [Mer information]
Carlson, Å. (1994). The semiotics of C. S. Peirce. . [Mer information]

Recensioner

Carlson, Å. (2016). Lena Halldenius, Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom, London: Pickering &amp; Chatto Ltd 2015. Stockholm: Thales. Tidskrift för politisk filosofi. Stockholm: Thales. S. 35-42. Länk [Mer information]
Carlson, Å. (2011). Recension av Filosofiens annet kjønn, Pax forlag, Oslo 2011, Författare: Tove Pettersen. Salongen. Länk [Mer information]
Carlson, Å. (2007). Book review: Sally Haslanger och Charlotte Witt (eds.) <em>Adoption matters, Philosophical and Feminist Essays</em>. Theoria. S. 354-358. 10.1111/j.1755-2567.2007.tb01215.x [Mer information]
Carlson, Å. (2004). Recension: <em>Upheavals of Thought - The Intelligence of Human Emotions </em>av Martha C. Nussbaum. Stockholm: Thales. Filosofisk Tidskrift. Stockholm: Thales. S. 43-53. [Mer information]
Carlson, Å. (1996). Recension: <em>A progress of sentiments av</em> Annette C. Baier. Stockholm: Thales. Filosofisk Tidskrift. Stockholm: Thales. [Mer information]
Carlson, Å. (1995). Recension: <em>Autonomi och gemenskap av</em> Seyla Benhabib. Stockholm: Thales. Filosofisk Tidskrift. Stockholm: Thales. [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)