Interprofessionellt samarbete inom skola, vård och socialt arbete

Välkommen till en inspirationsdag 23 september 2021 med temat interprofessionellt samarbete – hållbara professioner i ett föränderligt samhälle.

Vad är interprofessionellt samarbete, och vad betyder det? Vet du till exempel vilket uppdrag en lärare, en sjuksköterska och en socionom har? Vad är det som förenar och vad är det som skiljer och på vilket sätt kan vi tillsammans stödja de familjer som söker vår hjälp? Det är detta vi ska försöka närma oss och förstå under denna inspirations­dag.

När: 23 september 2021
Tid: 9.30­–16.00
Hur: via webbverktyget Zoom

Programmet som PDF

Välkommen med din anmälan senast den 17 september!

En zoomlänk kommer att skickas till din angivna e-postadress dagen innan.

Föreläsare

Maria Kvarnström, universitetslektor och enhetschef Clinicum

Maria är anställd som universitetslektor i Medicinsk pedagogik, är enhetschef på Medicinska fakultetens träningscentrum Clinicum samt är anknuten till LiUS högskolepedagogiska enhet Didacticum. I alla dessa sammanhang finns interprofessionellt lärande med som ett viktigt område. Maria har en bakgrund som biomedicinsk analytiker och intresset för interprofessionellt lärande och samverkan grundlades redan under grundutbildningen som var på Linköpings medicinska fakultet (dåvarande Hälsouniversitetet) där interprofessionellt lärande genomsyrade utbildningen. Innan tjänsten på LiU jobbade Maria som pedagogisk utvecklare på Karolinska institutet, bl.a. bestod arbetsuppgifterna av pedagogisk kompetensutveckling (särskilt interprofessionellt lärande) för KIs lärare och Regionens kliniska handledare och att vara en av Kis samordnare för IPL. Maria är verksam i såväl det nordiska nätverket NIPNET och det svenska nätverket SvIPnet.

Johanna Dahlberg, universitetslektor, Linköpings universitet

Johanna Dahlberg är anställd som universitetslektor i klinisk kemi på Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Hon disputerade i cellbiologi 1997 och är sedan i våras docent i medicinsk pedagogik. Forskningsområdet är interprofessionellt lärande vid simuleringsträning. Johanna var programansvarig för fakultetens IPL-curriculum 2008–2014, och har för närvarande ett uppdrag som IPL-koordinator och jobbar bland annat med introduktionen av IPL-moment i och med decentraliseringen av läkarprogrammet till Jönköping och Kalmar. Det förutsätter samverkan mellan tre lärosäten, tre regioner och i viss mån kommunal verksamhet. Johanna är engagerad i SvIPnet, Nipnet och Interprofessional. Global, nationella, nordiska och globala nätverk för interprofessionellt lärande och interprofessionell samverkan i praktiken.

Birgit Lindgren Ödén forskar kring Interprofessionellt lärande i utbildning och praktik.

Birgit Lindgren Ödén, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Birgits forskning är inriktad på livsvillkoren i vår samtid, framförallt för den unga generationen. Förändringen från ett kollektivt enhets-samhälle till ett mer differentierat mångfald­ssamhälle skapar möjligheter men också utmaningar. Forskningen är relevant för blivande lärare och är ett bidrag till diskussionen om social hållbarhet i framtiden. Forsknings- och utbildningsprojektet interprofessionellt lärande har möjliggjort samverkan med yrkesverksamma inom socialtjänst, sjukvård och elevhälsoteam.

Nadja Yllner, journalist och författare

De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, depressioner och får diagnoser ökat oroväckande mycket. Varför ser det ut så här? Och vad kan vi som individer och samhället göra åt det?

Journalisten Nadja Yllner berättar om samhällsutvecklingen och om hur det gick till när hennes egen dotter Lova blev – och slutade att vara – hemmasittare. Hon arbetar som frilansande redaktör på bl.a. Rapport, Aktuellt och Uppdrag granskning.

Nadja Yllner har skrivit boken, Hon kallades hemmasittare, Bokförlaget Forum 2021.

Foto: Caroline Andersson Renaud

Program

09.15 Uppkoppling till och test av Zoom
09.30 Välkommen och inledning
Interprofessionellt samarbete – ur ett nationellt och internationellt perspektiv
Paus 15 min
Forskning om IPS – Högskolan i Gävle
Röster från fältet
12.00 Lunch
13.00 Hemmasittare – Ett växande samhällsproblem? Vikten av interprofessionellt samarbete
Paus 15 min
Erfarenhetsutbyte i breakout-rooms inklusive fika
Sammanfattning i stor grupp
16.00 Avslutning

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)