Sök

Lärarlyftet - en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för ämnen som de önskar undervisa i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökan öppnar den 15 mars 2022.

Banner för dekoration. Innehåller texten: Säkra behörigheten med Lärarlyftet

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Kravet på att undervisa i det ämne man vill studera är borttaget.

Ansökan

Efter sista anmälningsdag är sen anmälan möjlig att göra så länge kursen är märkt med öppen för sen anmälan på Antagning.se.

Ansök via antagning.se

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. Kontrollera noggrant målgruppsformuleringen och förkunskapskrav på respektive kurs. Se även Skolverkets webbplats, här hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering

För närvarande saknas det rättsligt stöd att ge möjlighet till validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande inom ramen för kurser i Lärarlyftet. Orsaken till detta är ett beslut som Universitetskanslersämbetet har fattat den 22 juni 2021.

Det innebär att du behöver läsa de kurser som finns inom Lärarlyftet i sin helhet även om du har tidigare studier och erfarenheter som eventuellt skulle kunnat valideras.

När vi har mer information från Skolverket om möjligheten att validera dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande inom ramen för kurser inom
Lärarlyftet så kommer vi snarast att informera om detta på våra hemsidor och i våra kurser.

Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Blanketten huvudmannens godkännande Lärarlyftet HT22 Pdf, 188 kB.

Blanketten huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet HT22 Pdf, 79 kB.

Huvudmannens godkännande skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Kontakt

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer
Kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Signhild Olsson, Verksamhetsledare RucX
E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)