Kompletterande pedagogisk utbildning

Här finns information för dig som är student på Kompletterande pedagogisk utbildning.

Kontakt

Utbildningsledare
Ingrid Nordqvist
E-post: lararutbildning@hig.se

Dina studier

Hittar du inte informationen på denna sida finns det mesta du behöver veta om dina studier här

Ansökan till kurser inom program

Som studenten är du med automatik antagen till de fyra första kurserna under termin ett inom programmet. Före den 15 oktober ska du söka kurser för nästkommande vårtermin och före den 15 april ska du söka kurser för nästkommande hösttermin.

När det är dags att ansöka så hittar studenten anmälningskoder för de aktuella kurserna här:

Viktigt att tänka på att detta måste göras varje termin genom hela utbildningen.

Studera och praktisera Utomlands

Studera och praktisera Utomlands

Ta chansen att åka på ett äventyr genom studier utomlands! Ansökan för utbytesstudier öppnar 15/2. Sista ansökningsdag för utbytesstudier är 15/3 för kommande läsår 2018/2019

Examensarbete

Examensarbete

Det finns olika riktlinjer för examensarbeten beroende på inom vilket program du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av examinator.

Ansökan om byte av inriktning, studieort eller studieform

Ansökan om byte av inriktning, studieort eller studieform

Blanketter för dig som behöver vill byta studieort, studieform eller inriktning.

Studieuppehåll och avbrott

Studieuppehåll och avbrott

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier måste du ansöka om det genom att fylla i en särskild blankett. Den hittar du på Högskolans hemsida. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett uppehåll i dina studier.

  • Så här gör du studieuppehåll
  • Om du inte avser återuppta dina studier på programmet ska du anmäla ett studieavbrott genom att lämna in blanketten ”Anmälan om studieavbrott”. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett studieavbrott i dina studier.
  • Studieavbrott    
Tillgodoräknande av tidigare studer

Tillgodoräknande av tidigare studier

Så här ansöker du om tillgodoräknande för kurser du läst vid andra lärosäten.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Lärarprogrammen är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

Tentamen

Tentamen

Anmäl dig till tentamen på campus eller på din studieort senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad, utan då får du bara skriva din tentamen i mån av plats.

Examen

Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen måste du själv ansöka om den i Ladok.

Lärarlegitimation
  • Lärarlegitimation

För att få lärarlegitimation måste man ha en lärarexamen. Sedan ansöker du om din legitmation hos Skolverket

Hitta ditt schema

Du som är student vid Högskolan i Gävle kan hitta ditt personliga schema via vår schema-app eller via högskolans schemasök på webben

Ladok - studiedokumentation

Förkortningar och begrepp

ordlista

UVK

utbildningsvetenskaplig kärna

VFU

verksamhetsförlagd utbildning

LSO

lokal samordnare för VFU

LLU

lokal lärarutbildare

Kursansvarig

ansvarig lärare för kurs på Högskolan

Utbildningsledare

ansvarig för övergripande frågor inom lärarprogram

Skolledare

förskolechef/rektor

Skolhuvudman

kommun, skola eller friskola

Partnerregionen

Gävleborg samt delar av norra Uppland

Partnerskola

den förskola/skola där studenten genomför VFU

Utflykt

studenten besöker annan verksamhet under bibehållen placering

VFU-placering

den förskola/skola och det arbetslag där studenten genomför VFU

VFU-system

webbaserat system där student loggar in för att se sin placering

VFU-period

den del av kurs som genomförs i partnerskola

VFU-enheten

ansvariga för VFU på Högskolan, samordnare, handläggare och administratör

Prenumerera på sidan

Ta del av aktuella ändringar på den här sidan genom att prenumerera på uppdateringar. Fyll i din e-post nedan. 

Publicerad av: Lisa Mortimer Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)