VFU-organisation

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och partnerskolan regleras i avtal som syftar till att skapa goda förutsättningar för att du ska kunna utbilda dig till en lärare med god kompetens.

Vid VFU-enheten på Högskolan finns handläggare som tillsammans med lokala samordnare, LSO, ser till att du får en relevant VFU-placering.

När du blivit placerad hos en lokal lärarutbildare, LLU, är det partnerskolans ansvar att se till att din verksamhetsförlagda utbildning blir så bra som möjligt.

Om möjligt stannar du kvar vid samma partnerskola under hela din utbildningstid.

Högskolans lärarutbildare ansvarar för att du och din LLU får den information som behövs för att genomföra VFU i kursen. Du som student får aktuell information via Canvas som du tar med dig till partnerskolan inför planeringen av VFU.

Högskolan ansvarar för examination av VFU.

VFU-organisation

VFU-organisation


Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2020-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)