Boka plats i Rävhallen, Fårhallen eller foajén hus 41

Här kan du som representerar en studentförening boka plats i Högskolans allmänna ytor för en medlemsaktivitet eller liknande.

För all verksamhet i de allmänna lokalerna måste bokning ske i förväg.

Coronaanpassning

För närvarande tillåts inga externa aktiviteter i våra lokaler. Exempelvis tillåts inga fysiska arbetsmarknadsdagar under 2021.

Ändring gällande bokning av allmän yta

Räv- och Fårhallen går ej att boka nu. Ombyggnation pågår och nya bokningsregler är under framtagande. Studentföreningar kan boka foajén i hus 41 Valhall (och får då gärna använda den receptionsdisk som står där) för biljettförsäljning etc. Bokning sker via "vanliga" bokningsformuläret.

Regler för bokning

Det är viktigt att du läser igenom nedanstående information innan du fyller i bokningsformuläret. Du är välkommen att höra av dig till lokalhandläggaren om du undrar över något.

Boka minst en vecka i förväg

Skicka in din bokningsförfrågan minst en vecka i förväg, och gärna tidigare, för att lokalenheten ska hinna behandla den. Svar på din förfrågan kommer via högskolans ärendesystem, till den e-post som du anger i webbformuläret.

Hämta ut ditt tillstånd

Tillstånd krävs för utställning och mässverksamhet i Högskolans lokaler. Tillståndet utfärdas när din bokningsförfrågan godkänts. Du hämtar tillståndet i receptionen och sedan ska det ligga väl synligt på bordet/i montern.

Försäljning

Försäljning eller annan kommersiell verksamhet tillåts normalt inte i Högskolans lokaler, men för studentföreningar görs vissa undantag (overaller, märken, biljetter till sittningar etc.).

Tillåtna ytor i Rävhallen, Fårhallen och foajén i hus 41 Valhall

Av säkerhetsskäl är särskilda ytor reserverade för utställare och andra ytor avsedda för passage, transporter och utrymning. I Får- och Rävhallen får inga montrar eller mässbord ställas längs den norra långsidan.

Beslut inklusive ritningar rörande tillåtna ytor i Räv- och Fårhallen samt foajén hus 41 Pdf, 2 MB.

Observera att korridorsytorna i hus 31 bara får användas vid särskilda tillfällen och endast efter dialog med lokalenheten.

Om du har behov av att få ritningar i annan skala (till exempel mer inzoomade) eller annat format (till exempel som pdf) kan du kontakta lokalenheten. Du kan få dem på papper eller på fil via e-post.

Bord

Vanligen finns enstaka ståbord utplacerade i Räv- och Fårhallen, och dessa får föreningar och andra utställare nyttja vid behov. Om borden saknas eller inte räcker till kontaktar du vaktmästeriet i hus 32, så kan de hjälpa dig.

Tänk på att stå "bakom pelarraden" så att du inte blockerar där personer ska gå och transporter görs.

Formulär för studentföreningars bokningar av utställningsytor
Studentförening * (obligatorisk)
Studentförening


Allmän yta som ska bokas
Allmän yta som ska bokas
Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare
E-post: fastighet@hig.se
Tel: 026-648213

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2021-04-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)