Parkering

För studenter och externa besökare finns parkeringsplatser på flera ställen. Dessa platser är avgiftsbelagda. Motorvärmarplatserna är förhyrda och där får du inte parkera.

Avgiftsbelagd parkering från hösten 2019

16 september 2019 infördes parkeringsavgifter och en hel del andra förändringar.

Frågor och svar

Vilka platser är avgiftsbelagda?

Avgift ska erläggas för samtliga allmänna parkeringsplatser på Högskolan.

För handikapp-platserna krävs särskilt tillstånd och där behöver ingen avgift erläggas.

Motorvärmarplatserna är förhyrda av personalen och där får inte studenter eller besökare parkera.

Hur mycket kostar parkeringen och kan man köpa månadskort?

1 dag

Om du har giltigt tillstånd som visar att du är student och därmed berättigad till Taxa Tillstånd så kostar det 5 kr/timme, och max 10 kr/dag.

Är du besökare väljer du Taxa Standard i automat eller i appen Mobilpark. Då kostar det 5 kr/timme och det finns ingen maxkostnad per dag.

30 dagar

Studenter kan köpa en 30-dagars biljett i appen eller i automaten. Välj Taxa Tillstånd och klicka för önskad period. Giltigt studenttillstånd måste finnas synligt i vindrutan.

Hur betalar jag parkeringsavgiften?

Du betalar antingen via appen Mobilpark eller i parkeringsautomat. Automat finns på parkeringen utanför hus 11 samt på den stora parkeringen mellan hus 41 och hus 45.

OBS! För parkeringsplatserna vid gaveln på hus 45 kan man bara betala med app, då det är en annan zon där.

Du som är student kan välja Taxa Tillstånd (billigare) om du har ett giltigt tillstånd väl synligt i bilen (gäller både vid betalning via app och via automat). Betalar du i automaten behöver du även lägga biljetten i bilen. Betalar du i appen så är det bilens registreringsnummer som Q-Park kontrollerar.

Giltigt personal/studenttillstånd som berättigar till Taxa Tillstånd ser ut som på bilden nedan.

bild på parkeringstillstånd
Hur får jag parkeringstillståndet som berättigar till lägre taxa?

Du hämtar ut det i samband med terminsstart/introveckan. Efter det kommer det att finnas möjlighethet för studenter att hämta ut tillstånd i reception.

Hur visar jag att jag är student när jag hämtar ut mitt tillstånd?

Genom uppvisandet av giltigt HiG-kort eller annan styrkt studenthandling.

Var finns parkeringsautomaterna?

Två parkeringsautomater finns: på parkeringen öster om hus 11/99 och på parkeringen öster om hus 45. Du kan betala med kort eller via app.

Hur vet automaten att jag har rätt till rabatterat pris som student?

Automaten kan inte känna av om du har rätt till rabatterat pris. Det är parkeringstillståndet som du har i bilen som styrker den lägre taxan. Vid automaten trycker du i Taxa Tillstånd vilket ger den lägre taxan. När sedan Q-Park bevakar parkeringen så ser de om personen har tillstånd i bilen som styrker rätten till den lägre taxan.

Kan jag betala för hög avgift av misstag?

Om du i automaten inte trycker i Taxa Standard före betalning eller om du trycker fram tiden för långt så kan du av misstag få betala för hög avgift.

Parkeringsförbud kl. 00-05

På samtliga parkeringar råder förbud att parkera på natten. Detta gäller mellan kl. 00.00-05.00.

Parkeringsböter

Avgift skall erläggas från och med 16 september 2019.

Står man inte i parkeringsruta så kommer böter att ges. Q-park har av markägare instruerats att en varningslapp vid felparkering de första 14 dagarna ska utfärdas (gäller ej förseelse som bryter mot kommunala trafikföreskrifter).

Parkeringskarta

3D-karta över campusområdet

3D-karta över campusområdet

Parkering för rörelsehindrade

Särskilda parkeringsplatser för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns utanför de flesta byggnader. Karta finns både som bild och för utskrift.

Parkeringskarta med platser för handikapparkering

Parkeringskarta med platser för handikapparkering

Motorvärmarplatser

Motorvärmarplatserna är förhyrda och kräver särskilt tillstånd. Där får du inte parkera.

Parkeringsvakter

Ansvarigt bolag är Aimo park (f d Q-Park).

Parkering på Gävles gator

Utförlig information om parkering i Gävle hittar du på kommunens hemsida.

Parkeringsavgifter
Gävle har flera parkeringszoner med olika parkeringsavgifter. De flesta parkeringsautomater tar både kort och kontanter. Dessutom finns möjlighet att via en app använda tjänsten telefonparkering.

Datumparkering
Gävle kommun tillämpar datumparkering. Det innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämnt nummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Datumparkering gäller 1 oktober-15 maj, kl 00.00-08.00

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2020-04-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)