Formulär för att använda informationsskärmen i Valhall hus 41

Fyll i uppgifterna i formuläret om du har information som du, i samband med din konferens, vill nå ut till konferensdeltagarna med via informationsskärmen som finns i foajén utanför hörsal Valhall.

Bra att veta innan du skickar in din bild

Högskolan nyttjar programmet Playipp till de digitala informationsskärmarna. Den skärm som finns i hus 41 och som du kan nyttja har liggande layout. Det är bara i samband med en konferensbokning/motsv. som inkluderar hörsalen som skärmen kan nyttjas av studentförening eller extern part. Skärmen kan inte användas för annonsering.

Högskolans egna behov av att nyttja informationsskärmen har företräde framför en extern bokares behov.

Övriga informationsskärmar

Om studentföreningar eller kåren har önskemål om att via övriga informationsskärmar nå Högskolans alla studenter behöver studentcentrum@hig.se kontaktas för vidare hantering.

receptionsdisk hus 41

Klicka på bilderna för att förstora dem

Bildskärm hus 41

Bildformat och layout

Det finns både stående och liggande studentinformationsskärmar på Högskolan. För att bilderna ska vara läsbara på skärmarna gäller följande:

  • Tänk på att teckenstorleken behöver vara läsbar på avstånd. Om exempelvis Powerpoint används bör teckenstorleken vara 32 pt eller större.
  • Använd kontrast i färger. Ljus text på en plottrig bakgrund kan vara svår att läsa på avstånd.
  • Håll bilden ”ren”. Mycket text och röriga bilder stör ögat och informationen går förlorad.
  • Betona den viktigaste informationen så som viktiga datum och kontaktuppgifter.

Vi rekommenderar att du använder filtypen jpg, men även pdf eller ppt fungerar. Varje bild visas 10 sekunder.

Skärmarnas storlek

De skärmlayouter som används på studentinformationsskärmarna har följande storlek:

  • Stående layout - 980x1450 pixlar
  • Liggande layout - 1710x1030 pixlar

Beställningsformulär för informationsskärmen i hus 41 vid en bokning

Skicka in din beställning i god tid före konferensen.


Vi rekommenderar jpg, men även pdf och ppt fungerar.

Insänt material visas endast under den tid du bokat hörsalen/foajén. Informationen visas endast på skärmen i 41:201 (foajén).
Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2021-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)