Sök

Välkommen till kursen Religion för ämneslärare campus 1-30, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG029 13225 campus

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema distans

Kursansvarig lärare

Per-Eriks Söderberg

per-erik.soderberg@hig.se

079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Religion för ämneslärare 1-30!

Det första undervisningstillfället sker 30 augusti kl. 13:15 - 14:45 på campus i sal 31:216. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen är öppen två veckor innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer. I god tid innan kursen börjar kommer en studiehandledning finnas tillgänglig på Canvas. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, instruktioner för formalia och nyttiga länkar. Mer information om ämnesdidaktiken och schema för detta kommer också att finnas på Canvas.

Kursen består av fyra delmoment på 7,5 hp vardera, där varje moment har en momentansvarig lärare. Av varje momentansvarig kommer ni under terminens gång att få detaljschema och annan information som gäller varje enskilt moment. Examinationer inom momenten kan komma att variera mellan bland annat seminarium, hemtentamen och gruppuppgifter. Information om vilka som är momentansvariga, samt kontaktinformation, kommer finnas tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen då vi använder den för att kommunicera. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, kompendier och aktuell information. Canvas används även vid inlämning av examinatoriska uppgifter. Studiehandledningen innehåller viktig och nyttig information, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den.

Klicka gärna runt på högskolans hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, studiehandledning, på Canvas eller under övrig information för nya studenter.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)