Sök

Välkommen till kursen Religionsvetenskap 1-30 MKR, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG028 13223

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg

per-erik.soderberg@hig.se

079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Religionsvetenskap 1-30 inom MKR-programmet!

Det första undervisningstillfället sker 29 augusti kl. 13:15 - 14:45. Du medverkar själv med egen dator via Zoom på dessa tillfällen. Utöver undervisning på denna kurs kommer Olov att ha innedagar, men dessa har inget med undervisningen på denna kurs att göra utan är kopplat till den interkulturella religionsdidaktiken. Du bör själv registrera dig via Ladok, registreringen är öppen två veckor före kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till mig som är kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer. Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben samt på Canvas när sidan öppnas, i god tid innan kursstart.

Kursen består av fyra delmoment (moduler) på 7,5 hp vardera, där varje moment har en lärare som är momentansvarig. Av varje momentansvarig kommer ni under terminens gång att fortlöpande få detaljschema och annan information som gäller varje enskilt moment. Ett detaljschema för kursens första moment ”Perspektiv på levd religion” kommer att finnas tillgängligt vid kursstarten på Canvas. Examinationer inom momenten kan variera mellan seminarium, gruppuppgifter och hemtentamen. Information om vilka som är momentansvariga, samt kontaktinformation, kommer finnas tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera. Där finns detaljscheman, instruktioner, material och aktuell information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen. Bekanta dig gärna med upplägget på kursen när du får tillgång till den. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med respektive moments studiehandledning innan momentets början.

Föreläsningarna ges via Zoom, som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle. Zoom stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som just din kurs på Högskolan i Gävle använder, så följer du länkar som momentansvariga lärare lägger upp på Canvas.

Klicka gärna runt på högskolans hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)