Sök

Välkommen till kursen Fundamentalism och terrorism, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober - 6 november.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG019 13208

Kursperiod och studietakt

Vecka 45-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg
per-erik.soderberg@hig.se
079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Fundamentalism och terrorism!

Kursens första undervisningstillfälle äger rum 9 november kl. 13:15-15:30, via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok. Registreringen är öppen under veckan före kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till mig som är kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och presentationer. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgänglig på lärplattformen Canvas en vecka innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Kurslitteratur
Denna lista med kurslitteratur gäller vare sig du går kursen Fundamentalism och terrorism, eller Fundamentalism, terrorism och martyrskap. Se kommentarer till kurslitteraturen under listan nedan.

Moment 1:
Armstrong, Karen (2014 eller senare upplaga/svensk översättning). Fields of blood: religion and the history of violence. New York: Knopf Publishing Group. sidor: 512
Kumm, Björn (2003). Terrorismens historia. Lund: Historiska media. sidor: 280
Said, Edward W (2016 eller annan upplaga). Orientalism. Stockholm: Ordfront. sidor: 517
Utvalda artiklar tillkommer.

Moment 2:
Anyuru, Johannes (2017). De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Stockholm: Norstedts. sidor: 300
Gardell, Mattias (2006). Bin Ladin i våra hjärtan: Globaliseringen och framväxten av politisk islam. Stockholm: Leopard. sidor: 352
Lindgren, Tomas (2009). Fundamentalism och helig terror: Religionspsykologi för vår tid. Lund: Studentlitteratur. sidor: 271
Utvalda artiklar tillkommer.

Boken The Oxford handbook of religion and violence används genom hela kursen.

Referenslitteratur:
Ali, Tariq (2003). The clash of fundamentalisms: crusades, jihads and modernity. London: Verso. sidor: 428
Orest, Febe (2009). Ondska - individuell och kulturell projektion: filmupplevelser analyserade enligt den analytiska psykologin. Åbo: Åbo Akademis Förlag. sidor: 253
Åkderdahl, Per-Olof (2013). Självmordsbombare och korsriddare: Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande. Uppsala: Swedish Science Press. sidor: 236

Åkerdahls bok går att få tag på antingen genom att maila gup@hig.se och berätta vad ni vill köpa, eller att ni köper den direkt över lånedisken på plats på HiG. Denna bok är dock enbart referenslitteratur och ingår inte i den obligatoriska kurslitteraturen. Orésts bok kommer finnas tillgänglig på Canvas.

För er som är programstudenter på MKR-programmet ingår två böcker inom drama- och interkulturell pedagogik, som ni läser parallellt inför innedagarna. Dessa två böcker, av O’Connor och Olov Franck och Peder Thalén, gäller således inte er som läser kursen i fristående form.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder Canvas för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning och ytterligare information. Sidan används även vid inlämning av examinatoriska uppgifter.

Föreläsningarna ges via Zoom och spelas in. Däremot spelas seminarier och diskussionstillfällen inte in. Zoom är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. För dig som väljer att följa undervisningen via egen dator gäller följande: Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till kursens webbmötesrum följer du länken som finns i studiehandledningen och på Canvas.

Klicka gärna runt på högskolans hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstinformation eller studiehandledning, på Canvas eller under övrig information för nya studenter.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)