Omprövning av betygsbeslut

Vad gäller vid omprövning och rättning av betyg?

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns stöd om rättelse och omprövning av beslut om betyg i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt Högskoleförordningen kan rättelse göras vid uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseenden.

Om du som student vill begära omprövning av betygsbeslut ska du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Du uppmanas att göra din begäran om omprövning snarast möjligt.

Det blir allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, eller om tentan gallrats. Av det skälet uppmanas du som vill begära omprövning att göra det så fort som möjligt.

Ansökan om omprövning av betygsbeslut

Mer information om dina rättigheter och skyldigheter som student

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)