Pedagogiskt utvecklingsarbete

Högskolan i Gävle har idag en tydlig ambition och viljeriktning för det pedagogiska utvecklingsarbetet samt vad gäller den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Frågor kring dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter och pedagogisk skicklighet står också högt på agendan.

Handläggaren för pedagogisk utveckling har tillsammans med representanter från verksamheten att ansvara för att:

  • utveckla ett pedagogiskt program för Högskolan i Gävle
  • utveckla riktlinjer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
  • samt att skapa ett system för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter och pedagogisk skicklighet.

Ansvarsfördelning av det pedagogiska utvecklingsarbetet

Ansvaret för utbildningsverksamheten och personalens pedagogiska kompetens har akademicheferna. Utbildnings- och forskningsnämnden har också ur ett kvalitetsperspektiv att medverka till den pedagogiska utvecklingen i högskolan. Centralt arbetar en handläggare med det övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet, till dessa uppgifter hör frågor om den högskolepedagogiska utbildningen, implementering av den pedagogiska meritportföljen och uppdrag som prioriteras av rektor och/eller i ledningsgruppen.

Kontakt

Jenny Söderberg, utbildningssamordnare
Besöksadress: Hus Oden (21) Kungsbäcksvägen 47 Gävle
Telefon: 026-64 86 75
E-post: jenny.soderberg@hig.se

Högskolepedagogisk kurs

Vill du läsa mer om vårt  högskolepedagogiska kursutbud vid Högskolan kan du läsa det under: Högskolepedagogisk utbildning

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2017-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)