Beställning av användarkonto, passerkort, nycklar - fastighetsägare

Formuläret ska användas av hyresvärden då denne tillfälligt behöver tillgång till högskolans lokaler för sina hantverkare, reparatörer, montörer.

Beställningsformulär

Uppgift om beställarenPersonuppgifter extern personDen externa personen behöver
ÖvrigtPublicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2019-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)