Parkering

För studenter och externa besökare finns fyra större ytor med
parkeringsplatser. Observera att parkeringsavgift råder på hela området från hösten 2019.

Parkeringsavgifter införs hösten 2019

Hösten 2019 införs parkeringsavgifter och en hel del andra förändringar.

Läs om de nya reglerna kring parkering

Parkering för studenter och besökare

När du kommer från Gävle centrum

  • öster om hus 99 Freja (infart från Kungsbäcksvägen)
  • söder om hus 99 Freja

När du kommer från E4 eller E16

  • väster om hus 41 Valhall (infart från Stenhammarsvägen och Kungsbäcksvägen)

Det är inte heller tillåtet att parkera på parkeringarna under nattetid, kl 24-05.

Karta över campusområdet

Klicka på bilden för att förstora.

Tänk på att endast parkera inom de med piltavlor anvisade områdena. Parkering utanför pilarna är inte tillåtet, och kan medföra parkeringsböter.

Parkering för besökare där tillstånd behövs

Besöksparkeringarna utanför hus 21 kräver särskilt tillstånd som erhålls i receptionen (hus 22). Utanför entrén till Fårhallen (den västra besöksparkeringen finns även vissa platser reserverade för högskolans egna tjänstefordon. Dessa platser är inte tillåtna för besökare.

Parkering för rörelsehindrade

Särskilda parkeringsplatser för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns utanför de flesta byggnader. Karta finns både som bild och för utskrift.

Parkeringskarta med platser för handikapparkering

Parkeringskarta med platser för handikapparkering

Motorvärmarplatser

Motorvärmarplatserna är förhyrda och kräver särskilt tillstånd. Där får du inte parkera.

Parkeringsvakter

Ansvarigt bolag är Q Park. Frågor kan även ställas till Akademiska Hus.

Parkering på Gävles gator

Utförlig information om parkering i Gävle hittar du på kommunens hemsida.

Parkeringsavgifter
Gävle har flera parkeringszoner med olika parkeringsavgifter. De flesta parkeringsautomater tar både kort och kontanter. Dessutom finns möjlighet att via en app använda tjänsten telefonparkering.

Datumparkering
Gävle kommun tillämpar datumparkering. Det innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämnt nummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Datumparkering gäller 1 oktober-15 maj, kl 00.00-08.00

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2019-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)