Avdelningen för infrastruktur

Välkommen till Avdelningen för infrastruktur!
Merparten av personalen sitter i hus 32.

Avdelningen ansvarar för

 • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i övrigt i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
 • att ansvara för support, drift, underhåll, nätverk och säkerhet för Högskolans studenter och personal
 • att utveckla högskolans gemensamma it-system
 • att inneha en samordnande roll inom it-frågor inom högskolan
 • att verka för effektiv och rationell användning av it-resurser
 • it-inköp och mobiltelefoni
 • att bidra till administrativ rationalisering
 • högskolegemensam service/vaktmästeri
 • lokalplanering och en kostnadseffektiv användning av lokaler
 • högskolans konferensservice
 • högskolans säkerhetsfrågor
 • högskolans lokalvård
 • högskolans reproverksamhet
 • högskolans telefonväxel och reception
 • att tillsammans med avdelningen för utbildningsstöd ansvara för Studentcentrum
 • konsten i högskolans lokaler
Kontakt

Björn Karlsson, avdelningschef e-post: bko@hig.se telefon: 026 - 64 89 66

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2018-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)