Examen före 1 juli 2007

Ett andra ämne i kandidatexamen och magisterexamen

Av högskolans lokala föreskrifter till examensordningen för grundläggande högskoleutbildning framgår att kandidat- och magisterexamen förutom ett huvudområde också skall innehålla minst ett andra ämne på lägst 20-poängsnivå. Därutöver finns utrymme inom nämnda examina för kurser som inte utgör vare sig huvudområde eller ett andra ämne. Samtliga huvudområden kan också utgöra ett andra ämne. Detta gäller ej för studier påbörjade efter 2007-07-01.

Filosofie kandidatexamen  
Degree of Bachelor of Arts/Social Science/Science
För att erhålla bevis över filosofie kandidatexamen fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 120 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne med fördjupade studier på 60-poängsnivå. Dvs. du har läst kurser om 20 poäng på A, B och C-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall kandidatexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng.

Filosofie magisterexamen med ämnesdjup  
Degree of Master of Arts/Social Science/Science
För att erhålla bevis över filosofie magisterexamen med ämnesdjup fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 160 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne med fördjupade studier på 80-poängsnivå. Dvs. du ska ha läst kurser på A, B, C och D-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall magisterexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng.

Medicine magisterexamen  
Degree of Master of Medical Science
För att erhålla bevis över medicine magisterexamen med ämnesdjup fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 160 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne medicinsk vetenskap med fördjupade studier på 80-poängsnivå. Dvs. du har läst kurser om 20 poäng på A, B, C och D-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall magisterexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng.

Ekonomie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Business Administration/Economics
För att erhålla bevis över ekonomie kandidatexamen fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 120 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne med fördjupade studier på 60-poängsnivå. Dvs. du har läst kurser om 20 poäng på A, B och C-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall kandidatexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng. Som huvudämne i ekonomie kandidatexamen skall ingå något av ämnena företagsekonomi eller nationalekonomi. Kurser om 20 poäng vardera i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi (mikroteori, makroteori samt specialkurs) är obligatoriska.

Ekonomie magisterexamen med ämnesdjup  
Degree of Master of Science in Business Administration
För att erhålla bevis över ekonomie magisterexamen med ämnesdjup fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 160 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne med fördjupade studier på 80-poängsnivå. Dvs. du har läst kurser om 20 poäng på A, B, C och D-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall magisterexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng. Som huvudämne i ekonomie magisterexamen skall företagsekonomi ingå. Kurser om 20 poäng i ämnet nationalekonomi (mikroteori, makroteori samt specialkurs) är obligatoriska.

Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science (with a major in ...)
För att erhålla bevis över teknologie kandidatexamen fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 120 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne med fördjupade studier på 60-poängsnivå. Dvs. du har läst kurser om 20 poäng på A, B och C-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall kandidatexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng. När det gäller datavetenskap måste det andra ämnet vara ett tekniskt ämne. Dessutom skall kandidatexamen innehålla minst 20 poäng matematik alternativt 15 poäng matematik och 5 poäng tillämpad matematik såsom matematisk statistik, numerisk analys, numeriska metoder etc. Matematik får räknas som andra ämne om inte utbildningsplanen ställer särskilda krav på det andra ämnet. (GruN).Som huvudämne i teknologie kandidatexamen skall ingå något av ämnena byggnadsteknik, datavetenskap, elektronik, energisystem, energiteknik, geomatik, industriell ekonomi, kart- och mätningsteknik, samhällsplanering, teknisk fastighetsförvaltning eller tillämpad geografisk informationsteknologi.

Teknologie magisterexamen med ämnesdjup
Degree of Master of Science (with a major in ...)
För att erhålla bevis över teknologie magisterexamen med ämnesdjup fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 160 poäng. Examen skall bl.a. innefatta ett huvudämne med fördjupade studier på 80-poängs-nivå. Dvs. du ska ha läst kurser på A, B, C och D-nivå. I huvudämnet skall ingå ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng, (SFS 1993:100). Förutom ett huvudämne skall magisterexamen innehålla minst ett andra ämne om lägst 20 poäng. Dessutom skall magisterexamen innehålla minst 20 poäng matematik alternativt 15 poäng matematik och 5 poäng tillämpad matematik såsom matematisk statistik, numerisk analys, numeriska metoder etc. Matematik får räknas som andra ämne om inte utbildningsplanen ställer särskilda krav på det andra ämnet. (GruN).Som huvudämne i en teknologie magisterexamen skall elektronik, energiteknik eller industriell ekonomi ingå.

Socionomexamen Högskolan i Gävle har fått examensrätten till Socionomexamen efter granskning ang. kraven uppdateras informationen snarast

 

Magisterexamen med ämnesbredd
Degree of Master of ...

För att erhålla bevis över magisterexamen med ämnesbredd fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer, av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna. I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser, (SFS 1993:100).De program vid Högskolan i Gävle som kan ge en magisterexamen med ämnesbredd är:- Elektroniska affärer, 40 poäng - Fastighetsförmedlingsutbildning, 40 poäng - Marknadsföring, 40 poäng - Socialt utrednings- och handläggningsarbete, 40 poäng - Geomatik- Lantmäteri, 80 poäng - Lärarutbildning, 40 poäng - Besluts-, risk- och policyanalys, 40 poäng

Högskoleexamen  
University Diploma
För att erhålla bevis över högskoleexamen fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 80 poäng. Examen skall bl.a. innefatta 40 poäng i ett ämne som bör vara huvudämne i kandidatexamen. Den huvudsakliga inriktningen av högskoleexamen anges genom de kurser som förtecknas i examensbeviset.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2016-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)