Avdelningen för utbildningsstöd

Kurs- och programadministration

Enheten för kurs- och programadministration ansvarar i första hand för att administrera kurser och program samt ansvara för arkivering inom avdelningen.

Enheten ansvarar även för akademiernas behov av underlag för budgetarbete, uppföljning samt stöd vid möten såsom akademiråd, kursplanehantering, avdelningsmöten. Enheten ansvarar för att utveckla verksamhetens administrativa rutiner och ärendeprocesser samt att kommunicera förändringar som påverkar övriga organisationen.

Funktioner inom enheten

Kontakt

Maria Strand, enhetsansvarig

E-post: maria.strand@hig.se
Telefon:
026 - 64 84 20

Avdelningen för utbildningsstöd