Avdelningen för utbildningsstöd

Välkommen till kursen Fritidspedagogikens kunskapsområde 15 hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg och kommunikationssätt. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Period för kursregistrering: 8 januari – 14 januari

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03–12.
Kursnamn

Fritidspedagogikens kunskapsområde

Kurskod

PEG310

Anmälningskod

23105

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Cecilia Eriksson

E-post: cecilia.eriksson@hig.se

Tel: 070-759 77 70

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först hämta ut ditt datorkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursupplägg

Hej och varmt välkommen till kursen Fritidspedagogikens kunskapsområde.

Ni kommer att arbeta i samma kurs under tio veckor så vi kommer träffas en hel del. I kursen kommer även Mikael Forsberg, Calle Carling och Kerstin Bragby delta.

Kursstart vecka 03 måndag 15/1-18 kl. 09.30 i sal 11:215

I kursen behandlas fritidspedagogiken och fritidshemmet ur ett historiskt och samtida perspektiv. Vidare studeras fritidslärarens uppdrag utifrån gällande styrdokument, samt fritidshemmets samverkan med förskoleklass och skola. I kursen ges en första introduktion till ett vetenskapligt skrivande.

Kursen är uppdelad i tre moment, väl i kursen kommer dessa tre moment överlappa varandra.

  • Moment 0010 Fritidspedagogiken och fritidshemmets historia.
  • Moment 0020 Fritidshemmets uppdrag
  • Moment 0030 Vetenskapligt skrivande

Undervisningsformerna i kursen är campusförlagda föreläsningar, grupparbeten, enskilt arbete, seminarier och workshops. Examination sker genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter för kursen som helhet och i enlighet med aktuell studiehandledning. Examinerande tillfällen som kräver närvaro går inte att komplettera skriftligt. Examinerande seminarium betygssätt enligt Godkänd/Underkänd. De skriftliga inlämningsuppgifterna betygssätt enligt betygsskalan A, B, C, D, E, Fx, F, där F innebär att en ny examination i sin helhet är nödvändig.

Kommunikationssätt

Via Blackboard läggs viktig information ut, tänk på att uppdatera dig ofta. Ni når mig alltid via mejl med era frågor och information som rör er själva eller er grupp osv.

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv via Studentportalen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med inloggningsuppgifterna från ditt datorkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell information som rör dig som student.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns, bland annat, kursens mål, innehåll och litteraturlista.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen, viktig information och annat som är på gång. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledare, studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren för studenter med funktionshinder.

Avdelningen för utbildningsstöd