Avdelningen för utbildningsstöd

Välkommen till kursen Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7,5 hp (distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg och kommunikationssätt. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Period för kursregistrering: 8 januari – 14 januari

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03–07.
Kursnamn

Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik (Distans)

Kurskod

UKG507

Anmälningskod

23115

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Paula Larsson

E-post: paula.larsson@hig.se

Tel: 026-64 89 34

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först hämta ut ditt datorkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursupplägg

Kursen ges på helfart vilket motsvarar 40 arbetstimmar i veckan. Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen behandlas olika teorier om barns socialisation. Kursen innehåller teorier om specialpedagogik med fokus på barns delaktighet i förskola samt värdering av eget och andras förhållningssätt, attityder och bemötande

Kursen examineras genom examinerade uppgifter enskilt och i grupp, skriftligt och muntligt

Kommunikationssätt

Vår huvudsakliga kommunikationskanal är vår Blackbordsida.

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv via Studentportalen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med inloggningsuppgifterna från ditt datorkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell information som rör dig som student.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns, bland annat, kursens mål, innehåll och litteraturlista.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen, viktig information och annat som är på gång. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledare, studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren för studenter med funktionshinder.

Avdelningen för utbildningsstöd