Avdelningen för utbildningsstöd

Välkommen till kursen Socialt arbete med ungdomar 7,5 hp (it-distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg och kommunikationssätt. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Period för kursregistrering: 19 mars -25 mars

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 13-22 2018 
Kursnamn

Socialt arbete med ungdomar

Kurskod

SA906A

Anmälningskod

25148

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare


Mattias Bengtsson
E-post: mattias.bengtsson@hig.se
Tel: 026-648941

Kursadministration

Marie Åhrman
E-post: kurs-aha@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först hämta ut ditt datorkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursplan och schema

Kursupplägg

Välkomna till kursen Socialt arbete med ungdomar som ges helt på distans.

Kursen startar med en kursintroduktion Tisdagen den 27/3 kl 16-18. Kursen innehåller ett antal föreläsningar och examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter, varav de två första också innehåller en form av obligatorisk kamratrespons (mer information om hur detta går till under introduktionen). Eftersom tiderna då vi ”träffas” på nätet är begränsade innebär studiehandledningen ett mycket viktigt dokument.

Kommunikationssätt

Vi har ett Webbkonferensverktyg som heter Adobe Connect (AC) som tillsammans med vår lärplattform Blackboard kommer att utgöra grunden för all undervisning på kursen. Kursen innehåller alltså inga träffar på campus.

För att kunna delta via AC behöver du en dator med internetuppkoppling och ett headset (hörlurar och mikrofon).

Mer information om hur detta går till (samt självtest) kommer ni att hitta på Blackboard när kursen öppnas för er (senast en vecka före kursstart).

På Blackboard kommer ni också få tillgång till samtlig övrig information kring kursen.

De flesta föreläsningarna (även kursintroduktionen)
kommer att ges ”live” via internet på bestämda tider men också spelas in och på det sättet även finnas tillgänglig på övrig tid under kursens gång. Har man möjlighet att delta på de tider som kommer att presenteras i schema är ju detta så klart en bonus då man kommer att ha möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via sin mikrofon eller den chat som också är tillgänglig i programmet. Det förekommer också att tidigare inspelade föreläsningar, som alltså inte ges live, används i undervisningen.

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv via Studentportalen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med inloggningsuppgifterna från ditt datorkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell information som rör dig som student.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns, bland annat, kursens mål, innehåll och litteraturlista.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen, viktig information och annat som är på gång. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledare, studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren för studenter med funktionshinder.

Avdelningen för utbildningsstöd