Samordnare för lika villkor

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor som arbetar med alla diskrimineringsgrunder enligt Diskrimineringslagen.

Högskolans likabehandlingsarbete

Högskolan i Gävle tar avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje student och medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete.

Inom Högskolan i Gävle verkar vi för en arbetsmiljö med respekt för olikheter och för en ömsesidig, öppen och rak kommunikation.

I verksamheten finns det rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler. Om tecken på diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling visar sig, ska åtgärder snarast vidtas och följas upp.

Vi har två dokument som vi försöker sprida till dig som student

Kontakt

Samordnare för lika villkor
Vakant

E-post: studentcentrum@hig.se
Telefon: -

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Liza Bratt Sidan uppdaterades: 2018-04-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)