Stöd till studenter med funktionsnedsättning

För studenter med funktionsnedsättning finns möjligheter att få stöd i studierna.

Studenter med dokumenterade funktionsnedsättningar kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning. Studenten kontaktar någon av samordnarna, se nedan.

Kontakt

Samordnare för studenter med funktionshinder

Christina Edin
Sofia Lagerberg Alfredsson

Kerstin Åberg (tjänstledig)

E-post: funktionsstod@hig.se
Telefon:
026-64 86 41

Avdelningen för utbildningsstöd