Studenthälsan

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Studenthälsan på Högskolan i Gävle arbetar därför förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning.

På Studenthälsan arbetar två kuratorer. Studenterna kan träffa oss individuellt för ett samtal eller välja att medverka i någon av våra gruppverksamheter. På Studenthälsan har alla tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) . Alla besök hos oss är avgiftsfria.

Avdelningen för utbildningsstöd