Ledningskansli

Ledningskansli leds av en kanslichef under rektor och har som uppdrag att vara stöd till rektor, styrelse och nämnd. Gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter rektorskansli.

Ledningskansliet ansvarar för planering, samordning och beredning av arbetet med högskolans verksamhetsstyrning, årsredovisning, resursfördelning och övergripande ekonomistyrning. I uppdraget ingår även att utveckla processerna för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

i uppgifterna ingår bland annat:

  • Samordning och processledning
  • Beredning och utredning
  • Arkiv, registratur och dokumenthantering
  • Systematiskt ledningsarbete
  • Förvaltning av IT-system

Ledningskansliets funktioner

Kontakt

tf. Kanslichef

Jenny Riddarström

jenny.riddarström@hig.se

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Micael Melander Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)