Sök

Intensiva och givande dagar i Almedalen

Efter att ha spenderat fyra dagar i Almedalen infinner sig en viss mättnadskänsla. I eftermiddag åker vi hem och det är dags att summera vad vi har varit med om. Jag tycker att vi har haft en bra mix av seminarier, diskussioner och ämnen.

Micael Melander, förvaltningschef, Ylva Fältholm, rektor, och Lars Bengtsson, prorektor, har varit några dagar i Almedalen och deltagit i seminarier bland annat om högskolesektorn och hållbar stadsutveckling.

Micael Melander, förvaltningschef, Ylva Fältholm, rektor, och Lars Bengtsson, prorektor, har varit några dagar i Almedalen och deltagit i seminarier bland annat om högskolesektorn och hållbar stadsutveckling.

Den här gången har vi varit fyra personer från Högskolan i Gävle och idag, sista dagen, har vi fått förstärkning av en av våra forskare, Marita Wallhagen. Hon har kommit hit för att delta i en utställning och presentera vår del i ett EU-finansierat projekt som handlar om ”augmented urbans”, ett samarbetsprojekt för attraktiva utemiljöer där fyra länder deltar. För oss handlar det om ett projekt i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna, med målet att skapa hållbara och motståndskraftiga utemiljöer i några bostadsområden i Gävle, tillsammans med människorna som bor där och för den biologiska mångfalden. Det är ett exempel på ett projekt inom ett av våra strategiska forskningsområden, hållbar stadsutveckling, som vi nu lanserar som en del av vår forskningsstrategi framåt.

Sektorgemensamma frågor och hållbar stadsutveckling

Vi som varit här under några dagar är förutom jag själv också vår prorektor Lars Bengtsson, förvaltningschef Micael Melander och kommunikationschef Tommy Löfgren. Vårt deltagande i Almedalsveckan handlar i huvudsak om två spår:

Dels att delta i seminarier som handlar om framtidsfrågor för sektorn, frågor som berör universitet och högskolor. I stort sett alla rektorer och andra ledande företrädare från Sveriges lärosäten är på plats och det är en bra möjlighet för oss att diskutera olika frågor.

Det andra spåret handlar om att vi vill vara aktiva inom något eller några av de strategiska forskningsområden som Högskolan i Gävle nu fokuserar på. I år handlar det särskilt om forskningsområdet hållbar stadsutveckling. Jag har till exempel varit på ett seminarium som det nationella Rådet för hållbara städer och Sveriges arkitekter arrangerade, ett seminarium om hållbar stadsutveckling. Flera generaldirektörer från statliga verk deltog, bland annat Trafikverket, Boverket och Naturvårdsverket.

Ylva Fältholm deltar i diskussionerna om teknikindustrins omställning och kompetensbehov och högskolans roll.

Ylva Fältholm deltar i diskussionerna om teknikindustrins omställning och kompetensbehov och högskolans roll.

Hållbarhetsfrågorna dominerar i Almedalen

När de här raderna skrivs har vi precis kommit tillbaka från ett frukostseminarium arrangerat av ett stort antal nätverk och kluster som arbetar med hållbara städer där man ”trendspanade” och sammanfattade Almedalsveckan ur hållbarhetsperspektiv. Det visar sig att 22 procent av alla seminarier här i Almedalen i år har handlat om eller ”taggats” med ordet ”hållbarhet” och det är en ökning jämfört med tidigare. En allmän spaning är att man nu också ser helheten i hållbarhetsfrågorna, både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den allmänna känslan är också att det börjar bli mer ”verkstad” kring de här frågorna. Det känns bra att vi har identifierat hållbar stadsutveckling som ett av våra strategiska forskningsområden och att hållbarhet sedan länge finns med i vår strategiska inriktning i allt vi gör på vår högskola.

Nya kontakter och nya relationer

Almedalsveckan kan också ge nya kontakter och nya relationer. Ifjol träffade vi av en slump representanter för Knivsta kommun och det ledde så småningom till ett nytt forskningsprojekt kring deras stadsutveckling och den nya stadsdelen som byggs i Alsike. De kommer att vara med och finansiera en doktorand i en ny forskarskola och samarbetet innehåller flera andra komponenter. Häromdagen möttes vi igen under en lunch för att stämma av hur vi ligger till i samarbetet.

Ylva Fältholm diskuterar fortsatt samverkan med Jan Rydén, forskningsansvarig vid Knivsta kommun vid en regnig lunch i Almedalen. Högskolan i Gävle har ett forskningssamarbete med Knivsta kommun och deras stadsutveckling.

Ylva Fältholm diskuterar fortsatt samverkan med Jan Rydén, forskningsansvarig vid Knivsta kommun vid en regnig lunch i Almedalen. Högskolan i Gävle har ett forskningssamarbete med Knivsta kommun och deras stadsutveckling.

Det är för tidigt att säga något just nu om årets besök i Almedalen har lett till några nya samarbeten. Kontaktuppgifter har utväxlats med flera aktörer och vi får se vad som händer när vi har kommit hem. Ett intressant seminarium som några av kollegorna var på handlade om batterifabriken som nu byggs i Skellefteå. Där finns flera aspekter som är intressanta även för oss, både när det gäller energisystem och när det gäller kommunen Skellefteås kraftiga expansion. Vi får se om det kan leda till något.

Almedalsveckan är också en chans för oss att passa på att ha en del möten med olika befintliga nätverk. Till exempel hade vi första dagen ett möte med nätverket för Lärosäten i Öst, där rektorer från sex universitet och högskolor i Mellansverige ingår och där jag har varit ordförande under det senaste året.

Späckat program

Vi har haft ett väldigt späckat program från morgon till kväll. När jag tittar i vårt program så ser jag att vi har haft ett 30-tal programpunkter som vi velat gå på under de här dagarna och det är ändå bara ett axplock av allt som händer. I år har det varit något färre seminarier totalt, men ändå över 3500 stycken, och det kan bero på att det inte är ett val på gång i höst.

Framför allt har vi deltagit i seminarier inom högskolesektorn. Exempel på ämnen som avhandlats är styrnings- och resursutredningen, den så kallade ”Struten”, som varit på tapeten i flera diskussioner. Vi har också talat om livslångt lärande, digitalisering och artificiell intelligens. Och hur man nyttiggör forskning i samverkan med näringsliv och offentlig sektor och hur vi möter kompetensbehoven ute i samhället. Lärosätenas roll i den regionala utvecklingen och framtidens lärarutbildning har också varit på agendan.

Vi har lyssnat till politiker som diskuterat högskolepolitik men av de partiledare som passerat revy här hann vi bara med att gå och lyssna till nyvalda ledaren för liberalerna, Nyamko Sabuni.

Vi ska utvärdera vårt fortsatta engagemang

Det här är andra året som jag deltar i den här stora och unika mötesplatsen, där jag möter mina kollegor på andra lärosäten men också samverkanspartners inom näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, forskningsfinansiärer, regering och riksdag.

Jag tycker vi har hittat en lagom nivå på vårt engagemang. Vi har inte några egna stora aktiviteter utan vi är med och deltar i seminarier och möten som andra anordnar och vi deltar där vi blir inbjudna att delta och diskutera.

Sedan är det klart att jag också funderar på om vi skulle kunna göra mer. Kanske skulle vi etablera en gemensam arena för vårt län, för Gävleborg, tillsammans med regionen, kommunerna och näringslivet som många andra regioner har från andra delar av landet. En annan tanke är att satsa på mer samarbete mellan lärosätena, vi har ju alla gemensamma frågor och utmaningar att ta upp.
Vi ska sätta oss ner och utvärdera vårt deltagande i Almedalen och vi får se vad det innebär för framtiden.

Marita Wallhagen, forskare, och Catarina Carlsson, samverkansansvarig, presenterar ett EU-projekt om hållbara utemiljöer där Högskolan i Gävle samverkar med kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna, vid ett seminarium i Almedalen.

Marita Wallhagen, forskare, och Catarina Carlsson, samverkansansvarig, presenterar ett EU-projekt om hållbara utemiljöer där Högskolan i Gävle samverkar med kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna, vid ett seminarium i Almedalen.

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  söndag, 31 oktober kl. 23:46
 2. 555
  # 2
  söndag, 31 oktober kl. 23:46
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 16:22
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 16:22
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)