Herobild

Samverkan

Högskolan i Gävle vill arbeta för tillväxt och hållbar utveckling genom att samarbeta med näringslivet och andra aktörer i regionen.

Vi värdesätter vår relation med omvärlden och har som ambition att samarbeta med vårt omgivande samhälle. Genom samverkan stärks våra utbildningar och vår forskning, samtidigt som de kan bli mer relevanta för vår region.

Vi vill gärna hitta fler möjligheter att samverka då vi är övertygade om att det ger en bättre framtida utveckling för såväl samhälle som Högskola.

Kollagebild

Flera möjligheter till samverkan

Vid Högskolan möter du studenter, lärare och forskare vilket ger flera möjligheter till samverkan och samproduktion med akademin.

  • Samarbeta med studenter och genom utbildning
    Genom samarbete med våra studenter och i våra utbildningsprogram kan du få tillgång till ny kunskap, möta din framtida kollega och möjlighet att påverka våra utbildningar.
  • Samverkan inom forskning
    Högskolan i Gävle har ett stort intresse av att samverka inom forskning och här finns flera forskarutbildade lärare som aktivt bedriver forskning. Vi kan hjälpa dig med kontakter, finansieringsfrågor och arenor för möten.
  • Kompetensutveckling och uppdrag
    Kompetensutveckling och vidareutbildning kan ske i former av enstaka föreläsningar samt längre eller kortare kurser. Vi kan erbjuda flera olika lösningar beroende på era behov.

Möt oss redan på ämnesnivå

Genom Högskolans organisation når du enkelt fler ämnen och vägar till samarbeten. Vid akademierna presenterar vi samverkansmodeller för utbildningar och forskning.

Akademin för hälsa och arbetsliv

Här utbildas och forskas inom hälsa och arbetsliv med ämnen som idrottsvetenskap, kriminologi, psykologi och folkhälsovetenskap. Forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv rymmer till exempel arbetshälsovetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap. CBF - Centrum för belastningsskadeforskning finns här.
Akademin för hälsa och arbetsliv

Akademin för teknik och miljö

Här hittar du våra ämnen inom teknik och miljö som energi, miljö, klimat, bebyggelse och industriell utveckling. Högskolans forsknings- och utbildningsprofil Byggd miljö har sin grund här. I profilen ingår även CLIP (Centrum för logistik och innovativ produktion).
Akademin för teknik och miljö

Akademin för utbildning och ekonomi

Här finner du forskning och utbildningar inom ekonomi, humaniora samt utbildningsvetenskap. Utbildningar som finns inom akademin är lärarprogram, ekonomprogram, Kommunikationsprogrammet och program inom religionsvetenskap. Inom ekonomprogrammet deltar studenter och lärare i samverkansprojektet
FramFör - Framgångsrika Företag i Gästrikland.

Akademin för utbildning och ekonomi

KTP - Knowledge Transfer Partnerships - utveckling i små och medelstora företag

Har ditt företag behov av att utveckla marknader, produkter, tjänster eller processer? Då kan KTP vara något för er!

KTP står för Knowledge Transfer Partnerships och är en samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker tar sig an ett utvecklingsprojekt hos ett företag. Som stöd till projektet kopplas även en akademisk coach och en affärcoach. Projekten pågår i ca 1 år.

Läs mer om KTP

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)