Samverkan med förskolor och skolor

Regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum — RucX är länken mellan fritidshem, förskolor, skolor och Högskolan i Gävle. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap möter här varandra för ömsesidig utveckling.

Centrala verksamhetsområden för RucX

  • Skolutveckling
  • Lärarutbildning
  • Forskning

Du som tjänstgör i skolan, förskolan eller på fritidshem kan kontakta RucX för hjälp att utveckla idéer och finna lösningar tillsammans med akademierna inom Högskolan i Gävle.

   » Regionalt utvecklingscentrum, RucX

Teknikerjakten

Satsningen på att öka och utveckla intresset för naturvetenskap och teknik går vidare. Genom projektet Teknikerjakten, som är finansierat av Ljungbergsfonden, genomförs många olika aktiviteter för såväl grundskolan som Högskolans studenter och näringslivet. En röd tråd för Teknikerjaktens aktiviteter är att främja studier inom teknikområdet och det personliga entreprenörskapet.

   » Teknikerjakten

Kontaktperson för Teknikerjakten:
Magnus Lemoine, projektledare
Telefon: 026-64 89 02 Mobil: 0730-70 89 02
E-post men@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2018-01-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)