KTP - Knowledge Transfer Partnerships

KTP är ett projekt som går ut på att en nyexaminerad akademiker med hjälp av kvalificerad handledning från lärare, forskare och affärscoacher genomför ett strategiskt utvecklingsprojekt hos något företag i regionen. Det kan handla om utveckling av t.ex. marknader, produkter, tjänster och processer. Här kan du läsa mer om hur Högskolan i Gävle medverkar i KTP-projektet. 

Samverkan mellan näringsliv och akademi

Projektet innebär i korthet att en KTP-projektledare som är en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.

Under hela projektet medverkar från högskolorna i Gävle eller Dalarna en kvalificerad handledare, oftast en forskare, en coach från näringslivet samt en processledare. Deras roll är att stötta både KTP-projektledaren och företaget.

Läs mer om projektet med JPS Teknik AB: Idéer och potential blev verklighet med KTP

Hur fungerar det?

Företag kan anmäla sitt intresse via vårt intresseformulär eller vi direktkontakt med en processledare från KTP. Om företaget uppfyller urvalskriterierna blir nästa steg en TBN - tillväxtanalys, för att identifiera de tre områden där det finns störst potential för tillväxt.

När företaget tillsammans med KTP har kommit fram till hur projektet ska utformas och inom vilket område projektet ska drivas skriver vi en kravspecifikation för KTP-projektledaren. Rekryteringsprocessen genomförs sedan i nära samarbete mellan Högskolan och företagsrepresentanter. KTP-projektledaren blir sedan anställd av Högskolan Dalarna under projektet men med placering på företaget.

Urvalskriterier för företag

  • För att ett företag ska vara aktuellt för ett KTP-projekt krävs det en sund ekonomi, tillväxtbehov och tillväxtvilja.
  • KTP riktar sig till små och medelstora företag - med minst 5 anställda och max 250 anställda, där årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner euro.

Kontaktpersoner KTP

Ola Wiklund, processledare, Högskolan i Gävle
Telefon: 070-541 27 00
E-post: ola.wiklund@hig.se

Per Edén, Processledare Högskolan Dalarna
Telefon: 070 - 369 85 50
E-post: ped@du.se

Läs mer om KTP, se tidigare projekt och anmäl ditt intresse på: www.du.se/ktp

Loggor medfinansiärer
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)