Stärk er kompetens i samarbete med Högskolan

Högskolan i Gävle erbjuder uppdragsutbildning och kompetensutveckling för anställda i näringsliv eller offentlig sektor. Här finns även möjligheter till enstaka föreläsningar samt till kortare och längre kurser.

Högskolan i Gävle vill aktivt delta i utvecklingen av regionens företag och organisationer genom att erbjuda anpassade utbildningar efter behov och önskemål. Vi ger utbildning på akademisk nivå som är förankrad i forskning.

Collage med bilder

Vilken typ av utbildning behöver ni?

Behöver er organisation en skräddarsydd kurs? Vi kan anpassa utbildningen efter era önskemål om innehåll, omfattning, studietakt, plats, examination, högskolepoäng, start- och slutdatum och annat. Förutom flexibla, kundanpassade utbildningar har vi också färdiga uppdragsutbildningar som vi erbjuder både företag och offentlig sektor. Där läser deltagare från flera verksamheter tillsammans.

Kurser inom ordinarie utbud

Du kan också välja att läsa kurser inom vårt ordinarie utbud. Det
finns många kurser inom våra ämnesområden som även passar den som redan befinner sig i arbetslivet. Kurserna söks då via Antagning.se.

Aktuella utbildningar

UPPDRAGSUTBILDNING

Brottsförebyggande arbete för praktiker, 7,5 hp

Behöver du bättre kunskaper om effektiva metoder att förebygga brott? Vilka är brottslighetens orsaker och konsekvenser? Hur kan man planera, genomföra och utvärdera brottsförebyggande åtgärder.  I denna kurs kan yrkesverksamma inom få fördjupade kunskaper om brottslighet och effektiva åtgärder.

UPPDRAGSUTBILDNING

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp

Högskolan i Gävle erbjuder utbildning i grundläggande psykoterapi, motsvarande Steg 1. Denna kommer att starta höstterminen 2019 och pågår under fyra terminer. Utbildningen präglas av en sammanhållen process, hög kvalitativ handledning samt föreläsare av hög klass.

UPPDRAGSUTBILDNING

Föreläsningsserie inom psykoterapi och arbete med barn och vuxna

Under 2017 och 2018 erbjuder Högskolan i Gävle en exklusiv föreläsningsserie innehållande framstående föreläsare med anknytning till mänskliga möten, behandling och psykoterapi ut ett systemiskt perspektiv. Jaakko Seikula, Anders Broberg, Jum Wilson, Justine van Lawick, Fredrik Svenaeus och Sören Hertz är föreläsare som du kan möta och lyssna till på Högskolan i Gävle.

UPPDRAGSUTBILDNING

Coaching i Ledarskapet

Kursen vänder sig till chefer, team och projektledare och till dig med krav på tydlig kommunikation. Genom kursen får du förutsättningar för att utveckla och utmana ditt ledarskap och bli tydligare i ditt ledarskap. Kursen kommer att ges våren 2019. Öppen för anmälan.

UPPDRAGSUTBILDNING

BAS-utbildning- 3 dagar om missbruk och beroende

Högskolan i Gävle erbjuder under våren 2019 en grundläggande utbildning inom missbruks- och beroendevård. Här kan yrkesverksamma inom kommuner och region inspireras få ökad förståelse av olika perspektiv och aspekter av vården.

LÄRARFORTBILDNING

Kurser inom Lärarlyftet

Högskolan har lång erfarenhet av att utbilda lärare och erbjuder fortbildning för dig som redan är lärare. Här kan du läsa mer om:

Produktionslyftet

Lean produktion

– en 18 månaders förändringsresa!
Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.

Kontaktperson och mer om Produktionslyftet

Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2019-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)