Produktionslyftet Norra mellansverige

Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Produktionslyftet erbjuder företag med 30 till 250 anställda stöttning i sitt praktiska förändringsarbete med Lean som utgångspunkt.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom
stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Skapar konkurrenskraftiga företag inom industrin

Fram till första halvåret 2014 har över 180 företag deltagit i programmet och cirka 1500 personer från industrin har deltagit i en högskoleutbildning.

Produktionslyftet sker i samarbete med CLIP – Centrum för logistik och innovativ produktion som är ett FoU-centrum vid Högskolan i Gävle. CLIP har som mål att utveckla och sprida kunskaper om effektiv logistik och innovativa produktionssystem i samarbete med företag och organisationer.

Verksamheten är indelad i fyra områden: näringsrelevant forskning och utveckling, företagsanpassad utbildning, nätverk, kompetensstöd och kunskapsspridning i nära samverkan med partner i näringslivet.

För mer information: 

Hemsida: www.produktionslyftet.se


Pepab i Produktionslyftet

Sedan våren 2014 har PEPAB deltagit i Produktionslyftet.

Våra förväntningar på produktionslyftet är stora
och vi hoppas att det ska leda till att vi blir ett  företag med öka konkurrenskraft, kunnig personal och maskinpark
som utnyttjas optimalt,
säger Stig-Olof Elmelind, VD, Pepab Produktionspartners AB


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2018-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)