Kontakta oss

Vill du samarbeta inom utbildning eller forskning? Det finns flera vägar till samverkan med Högskolan. Här finner du några kontakter som även kan hjälpa dig att hitta den samarbetsform som kan passa dig.

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant
Samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Samverkansansvariga på akademierna

Anna Jansson Åkerson, Akademin för hälsa och arbetsliv
Tel: 026-64 87 90
E-post: anna.jansson@hig.se

Anna Näsman, Akademin för teknik och miljö
Tel: 026-64 89 88
E-post: anna.nasman@hig.se

Catarina Carlsson, Akademin för utbildning och ekonomi
Tel: 070-751 97 73
E-post: catarina.carlsson@hig.se

Andra kontakter på akademierna


Akademin för hälsa och arbetsliv

VFU Socionomprogrammet
Erika Ehn
Tel: 026-64 82 47
E-post: erika.ehn@hig.se

VFU Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet
Anita Nyström
Tel: 026-64 82 90
E-post: anita.nystrom@hig.se

Projektledare ASK -  Arena för social kunskapsutveckling
Bo Söderquist
Tel: 026-64 82 31
E-post: bo.soderquist@hig.se

Akademin för teknik och miljö

Samordnare Co-op
Magnus Lemoine
Tel: 026-64 89 02, 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion
Gunnar Herdin
Tel: 076-020 76 00
E-post: gunnar.herdin@hig.se


Akademin för utbildning och ekonomi

Regionalt Utvecklingscentrum, RucX

Verksamhetsledare
Katarina Löf
Tel: 026-64 85 51, 073-999 68 75
E-post: katarina.lof@hig.se

Verksamhetssamordnare
Signhild Olsson
Tel: 026-64 89 76, 070-426 68 80
E-post: signhild.olsson@hig.se


VFU-enheten lärarprogrammen

Utbildningsledare VFU
Britt-Marie Sandin Andersson
Tel: 026-64 88 09
E-post: britt-marie.s.andersson@hig.se

Handläggare VFU
Ewa Andersson (placeringar i regionen)
Tel: 026-64 85 82
E-post: ewa.andersson@hig.se

Tobias Funestig
Tel: 073-693 22 59
E-post: tobias.funestig@hig.se

Andrea Hansson
Tel: 076-569 94 03
E-post: andrea.hansson@hig.se


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2019-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)