Mötesplatser

Vi arrangerar regelbundet olika mötesplatser där du som företag, organisation och offentlig myndighet kan få mer information om vår forskning och samtidigt få tillfälle att möta våra forskare.

Bild från Forskarna på slottet

Forskarna på slottet

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg samarbetar för att arbetsliv och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel som i sin tur kan skapa samverkan mellan forskning och arbetsliv.

Forskarna på slottet

Alla runt bordet. Industrisamtalet. Samtal pågår.

Industrisamtalet

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle där målet är att stärka och utveckla samverkan med industrin.Till Industrisamtal inbjuds ledande personer inom industrin för att tillsammans Högskolans ledning och forskare hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför.

Industrisamtalet

Temadagar

Högskolan i Gävle arrangerar olika temadagar för specifika ämnesområden inom både forskning och utbildning. Syftet med dagen är att tillsammans med företag inleda samtal och hitta gemensamma intresseområden samt frågeställningar om möjliga framtida samarbeten – både inom forskning och utbildning. Under en temadag får deltagarna bland annat träffa forskare inom det aktuella området.

Temadagar

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2020-01-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)