Industrisamtal

Industrisamtalet är ett koncept utvecklat av Mellansvenska Handelskammaren och Högskolan i Gävle där målet är att stärka och utveckla samverkan med industrin.

Till Industrisamtal inbjuds ledande personer inom industrin för att tillsammans Högskolans ledning och forskare hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför.

Industrisamtalet syftar till att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen i regionen genom att industri och akademi för kontinuerliga samtal på såväl strategisk som taktisk nivå.

Genomförda industrisamtal

Industrisamtalet 21 januari 2019

Det krävs fler temadagar och en gemensam struktur för att Högskolan i Gävle och företagare tillsammans ska hitta matchningar som kan bidra till kompetensförsörjning i regionen. Det kunde deltagarna som deltog i Högskolans nya mötesforum Industrisamtalet konstatera.

– Ett tätt samarbete med Högskolan kommer att vara bra och viktigt oss för framtiden, säger Håkan Flink på ABB Power Grids som deltog i Högskolans och Mellansvenska Handelskammarens nya mötesforum Industrisamtalet.

Industrisamtalet 27 mars 2019

Tema: Människan villkor i produktionen


Den 27 mars arrangerades det andra Industrisamtalet på Högskolan. Närmare 30 personer hade samlats för att prata om människans villkor i produktionen. För trots robotisering och digitalisering inom industrin så är människans insats i produktionen mycket viktig.

– Det har varit en inspirerande eftermiddag med bra information och bra diskussioner. Vi sitter med samma problematik oavsett om vi jobbar inom offentliga verksamheter eller i privata företag, säger Hanna Meuser, kompetensförjningschef på SMT, som var en av deltagarna i Högskolans andra Industrisamtal.

Inbjudan till Industrisamtalet den 27 mars 2019

Kontakt

Samverkansansvarig, Högskolan i Gävle

Joakim Helmbrant
Tel: 070-377 89 05
E-post: Joakim.Helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2021-08-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)