Samverkan inom vår forskning

Regionens näringsliv kan öka konkurrenskraften och nå framgång med hjälp av forskning vid Högskolan. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter skapar vi tillsammans ett vinnande klimat.

Vår forskning har starka kopplingar till näringslivet

Högskolan har två starka profilområden inom Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv som bedriver forskning och forskarutbildning.

Forskningen är till stor del tillämpad och karakteriseras av möjlighet till implementering inom industri och offentlig sektor. Det finns också möjlighet att på olika vis ta del av den forskning som görs och de resultat den genererar.

Kontakta oss med din fråga eller idé!

Högskolans forskare har ofta en nära samverkan med det omgivande samhället. De behöver pröva och utveckla sina teorier i samarbete med företag och organisationer. Kanske kan din verksamhet ingå i ett sådant samarbete och få tillgång till ny kunskap och inspiration.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2018-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)