Samverka med våra studenter

Att samarbeta med en student redan under deras utbildning ger dig tillgång till ny kunskap och möjlighet att utveckla din verksamhet. Det kan också vara ett viktigt led i er framtida rekrytering.

Olika vägar för att möta våra studenter under utbildningen

Samarbeten med studenter kan ske på en mängd olika sätt, beroende på ditt behov och de möjligheter som finns inom programmen. Här finns några exempel:

 1. Examens- eller projektarbeten och praktikkurser
  Detta är ofta lite större projekt där studenten belyser en frågeställning i din verksamhet. Det finns även kortare kurser inom olika ämnesområden.
 2. Co-op, Co-operative education
  Vid några av Högskolans tekniska program kan du anställa en student redan under deras utbildning.
 3. Bli en fadderorganisation
  Här samarbetar externa organisationer med våra studenter under utbildningen.
 4. VFU - Verksamhetsförlagd utbildning
  För de studenter som läser till lärare, socionom eller sjuksköterska ingår verksamhetsförlagd utbildning som ett obligatoriskt inslag.

Så här kan du nå våra studenter

När du vill vara synlig på campus och träffa studenterna finns flera aktiviteter och möjligheter under ett läsår.

 • Mötesplatsen
  En fysisk yta vid huvudentrén på högskolan som företag, myndigheter och organisationer är välkomna att låna. Så här funkar Mötesplatsen.
 • Temadagar och event
  På Högskolan arrangeras flera olika temadagar som kan handla om exjobb, karriärval, sommarjobb eller annat i form av mässor eller möten i mindre format. Olika branschträffar med studenterna är ett annat alternativ. Även studentföreningarna arrangerar arbetsmarknadsdagar.
 • Karriärluncher
  Ett koncept där studenter och arbetsliv ges chansen att träffas under en lunch och knyta kontakter. Lunchen har fokus på en bransch och en studentgrupp per tillfälle.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2017-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)