Blanketter och mallar

På den här sidan hittar du blanketter och mallar för olika typer av anmälningar och ansökningar samt en länk till bibliotekets sida med olika mallar för titelsidor till uppsatser och examensarbeten.

Blanketter

Anmälan och antagning

Blanketter för dig som behöver ansöka om att påbörja din utbildning senare (anstånd), ansöka om antagning till en senare del av ett program eller vill byta inriktning inom ett program.

Byte av studieort

Blanketter för dig som läser socionom- eller sjuksköterskeutbildningen och vill ansöka om att byta studieort.

  1. SocionomprogrammetPDF (pdf, 161 kB)
  2. SjuksköterskeprogrammetPDF (pdf, 153 kB)

Studieuppehåll och avbrott

Blanketter för dig som behöver ansöka om att göra uppehåll eller avbrott i dina studier.

Tillgodoräknande

Blanketter för dig som vill ansöka om att tillgodoräkna dig en tidigare avklarad kurs.

Utlandsstudier

Blanketter för dig som vill ansöka om att tillgodoräknadig studier utomlands.

Mallar

Försättsblad till uppsats

På bibliotekets webbsida hittar du Wordmallar på titelsidor för uppsatser och examensarbeten för nerladdning. Där finns också instruktioner om hur du ska göra för att använda mallarna på rätt sätt.