Kursregistrering

Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel. Du kan registrera dig på dina kurser via Studentportalen en vecka före kursstart. Registreringen stänger normalt dagen innan kursen börjar.

Så här registrerar du dig

  1. Använd inloggningsuppgifterna från ditt datorkonto för att logga in i Studentportalen.
  2. Klicka på länken under "Mina studier" och logga in med dina inloggningsuppgifter via "University of Gävle".
  3. Markera de kurser du ska läsa.
  4. Registrera dig.

Vem kan inte registrera sig i Studentportalen?

  • Du som är antagen med villkor (läs mer på sidan Antagen med villkor)
  • Du som tidigare har varit registrerad på kursen
  • Du som har blivit antagen efter att registreringstiden passerat
  • Du som inte har sökt, antagits eller tackat ja till kursen via antagning.se