Utbytesprogram

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du åker till ett av de lärosäten som vi har utbytesavtal med. I de flesta fall är avtalen ämnesbestämda vilket gör att utbytesmöjligheterna varierar från program till program.

Högskolans utbytesprogram

Erasmus+

Erasmus+ är ett utbytesprogram inom Europa för utlandsstudier eller praktik i tre månader till ett år.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram som ger möjligheten att studera en termin i ett utvecklingsland.

Bilaterala utbyten

Bilaterala utbyten ingår inte i något stipendieprogram utan grundar sig på ett bilateralt (ömsesidigt) avtal mellan två lärosäten. Som student betalar du ingen terminsavgift vid värduniversitetet.

Nordplus

Nordplus är ett bilateralt avtal som ger studenter på sjuksköterskeprogrammet möjlighet att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i ett annat nordiskt grannland.

Hit kan du kan åka som utbytesstudent

Här hittar du en lista över de utländska universitet som Högskolan har utbytesavtal med, dvs. universitet som du kan åka som utbytesstudent till.

Utbytesplatser under läsåret 2021/2022

Så här ansöker du till utbytesstudier

Här hittar du information om hur du söker till utbytesstudier, behörighetskrav, tillgodoräknande, finansiering och försäkring.

Ansökan till utbytesstudier

Vill du veta mer om utlandsstudier?

På följande sidor hittar du mer information om att studera utomlands:

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)