Studieintyg

Här kan du hämta intyg över dina studieresultat och dina kommande, pågående och avslutade studier.

Skapa intyg i Ladok

Som student kan du själv skapa giltiga och verifierbara intyg i Ladok. Nedan ser du vilka olika typer av intyg du kan skapa i Ladok.

Resultatintyg

Ett resultatintyg innehåller kurser som du har läst och vars resultat har registrerats i Ladok (Högskolans studiedokumentationssystem). Du kan välja mellan att få ett nationellt resultatintyg som innehåller alla de kurser som du har läst eller ett resultatintyg som endast visar de kurser som du har läst vid Högskolan i Gävle. På intyget finns namn, personnummer, kursens eller kursernas benämning, poäng, betyg och betygsdatum.

Registreringsintyg

Ett registreringsintyg innehåller sammanställning över de kurser du är och har varit registrerad på vid Högskolan i Gävle.

Intyg över förväntat deltagande

Ett intyg över förväntat deltagande visar att du är antagen och förväntas delta i kurser som ges vid Högskolan i Gävle.

Inte längre student på Högskolan i Gävle

Om du inte längre har ett aktivt användarkonto vid Högskolan i Gävle kan du skaffa ett Edu-id. Detta använder du sedan för att logga in i Ladok och skapa ett intyg. Istället för "University of Gävle" väljer du då "eduID" i listan över val av lärosäte för att identifiera dig när du loggar in.

Du kan även mejla oss på studentcentrum@hig.se om du önskar ett intyg. Ange typ av intyg, personnummer och adress.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)