Lär dig bra studieteknik

Varför är det viktigt att hitta en bra studieteknik? Jo, för att studierna blir roligare, du lär dig snabbare, kunskaperna blir djupare och dessutom hinner du gå på den där festen.

Högskolestudier

Studier på högskolenivå kräver annat än studier på gymnasiet eller vuxenutbildning. Ofta är det större mängder kurslitteratur som skall läsas och mer komplexa fenomen som studeras samtidigt som du som student skall utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Att utveckla sin studieteknik och sitt sätt att lära kan då vara en viktig investering för att klara av studierna.

Föreläsningar i studieteknik

Under terminens första veckor erbjuder Högskolan i Gävle föreläsningar i studieteknik för att du ska komma igång med studierna på bästa sätt. Undervisningen består av en föreläsning som ges vid tre olika tillfällen under terminen. Ingen anmälan krävs och du väljer det tillfälle som passar dig bäst.

Akademiskt skrivande och studieteknik

Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, SNH, är en samverkansorganisation mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitet och Utbildningsradion. 

På Open SNH finns öppna kursmoduler för studenter om akademiskt skrivande och studieteknik. Där hittar du filmer, bildspel och quizfrågor om akademiskt skrivande och studieteknik.

Till Open SNH

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-05-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)